EU pályázatok, hitelek, kockázati tőke és egyéb források vállalkozóknak, non-profit szervezeteknek

Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása

2016. április 8. (péntek) Írta: ForrasCentrum

Beadási határidő: 2016. július 1-től (régiónként eltérő beadási dátum, mely még nem került kihirdetésre)

A támogatás célja:
Jelen pályázati kiírás lehetőséget nyújt a családi házban élő lakosság számára vissza nem térítendő támogatás felhasználásával lakóépületeik korszerűsítésére, felújítására, ezzel hozzájárulva az ország energiahatékonyságának növeléséhez, valamint klíma védelmi céljaihoz.

Támogatást kizárólag:
-    hagyományos technológiával (falazott szerkezetű, vagy vályog házak)
-    1996 előtt épült
-    1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező
-    egylakásos
-    legfeljebb 135 nm fűtött alapterülettel rendelkező
-    a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában álló
-    a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott)
családi házak felújítására lehet igénybe venni.

Nem jogosult pályázatot benyújtani, aki:
-    lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó köztartozással bír
-    a pályázat kiírásában, értékelésében részt vesz
-    nem természetes személy
-    nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel
-    cselekvőképtelen természetes személy
-    kiskorú természetes személy
-    már megkezdte a beruházást
-    olyan épület felújítására kíván pályázni, melynek állékonysági problémája van
-    olyan tevékenységre kíván pályázni, mellyel azonos felújításra sor került a benyújtást megelőző 10 évben

Támogatható tevékenységek köre:

1.    Homlokzati nyílászáró energia-megtakarítást eredményező cseréje, felújítása (a nyílászáró cseréjére vonatkozó elszámolható költségek nem haladhatják meg a nettó 60 000 forint/négyzetméter fajlagos költséget)
a.        fűtött, és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek felújítása vagy cseréje
b.    árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek cseréje vagy beépítése
2.    Homlokzatok és födémek hőszigetelése (hőszigetelési költségek nem haladhatják meg a nettó 15 000 forint/négyzetméter fajlagos költséget)
a.        fűtött és fűtetlen tereket elválasztó homlokzat teljes hőszigetelése
b.    részleges hőszigetelés csak abban az esetben támogatható, ha a nem érintett részeket már korábban hőszigetelték
3.    Fűtési és/vagy meleg víz használati meleg víz ellátó rendszerek korszerűsítése, energia-megtakarítást eredményező felújítása
a.    hő termelő berendezések cseréje új kondenzációs gázkazánra
b.    használati meleg vizet előállító berendezés cseréje
c.    fűtési rendszer főleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése, cseréje, átalakítása, kialakítása
4.    A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése
a.    napkollektoros rendszer telepítése
b.    napelemes rendszer telepítése
c.    brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése
A kivitelezési munkálatok támogatható munkadíja a támogatás szempontjából elismerhető anyagköltség 60%-ánál nem lehet több.
Szakértői, tervezési, eljárási költségek maximális mértéke az elszámolható költségek maximum 6%-a lehet, melyből az energetikai számítások, és az energiatanúsítványok költsége maximum 100 000 forint lehet.

A pályázattal elnyerhető támogatás:
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás összege: minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 900 forint támogatás igényelhető.
A támogatás mértéke, és az igényelhető támogatás maximuma attól függ, hogy a projektben hányféle tevékenység valósul meg, milyen kombinációban.

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy személyenként és épületenként csak egy pályázat részesíthető támogatásban.

Részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében tudunk nyújtani, ezért kérjük, szíveskedjék hívni cégünk vezetőjét:

Pigniczki Sándor: 06-20-979-9753

Téma: Energetikai pályázatok, Ingatlanfejlesztési pályázatok |

Szóljon hozzá

Megjegyzés: A hozzászólás moderálható és törölhető.