EU pályázatok, hitelek, kockázati tőke és egyéb források vállalkozóknak, non-profit szervezeteknek

Pályázható gépek listája és vámtarifa száma 2008-ban

2008. március 20. (csütörtök) Írta: Forrás Centrum

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a 2007. évhez hasonlóan a 2008. évben is listát tett közzé azokról a gépekről, amelyekre vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni a 2008. évben. További fontos információ, hogy csak az a technológiai korszerűsítést eredményező gép számolható el, amelyik 3 évnél nem régebbi és minimum kettőszázezer Ft nettó értékű (informatikai beszerzések esetében egyenként minimum nettó harmincezer Ft értékű). Informatikai beszerzések esetén a számítógép konfiguráció egy tételnek számít, viszont a konfigurációnak nem része a projektor és a fénymásoló. Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a kedvezményezett adóalany, vagy még nem adóalany de a beruházás illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége. EVA szerint adózó kedvezményezett esetén, a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val csökkentett, nettó összköltsége, azaz a projekt költségvetését nettó módon kell megterveznie. Eszközök csak abban az esetben számolhatóak el a projekt keretében, amennyiben a kedvezményezett könyvelésében azok a tárgyi eszközök között, a műszaki gépek, berendezések, járművek, vagy az egyéb berendezések, felszerelések, járművek között kerülnek aktiválásra.

 

 

Az eszközbeszerzési pályázatok keretében csak a következő listán feltüntetett Vámtarifa Szám (továbbiakban: VTSZ) alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre:

 

 • 8402 Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvíz-kazán kivételével); túlhevítő vízkazán
 • 8404 Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz (pl. tápvíz-előmelegítő, túlhevítő, koromeltávolító, gázvisszanyerő és hasonló); gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő energiaegységhez
 • 8405 Gázfejlesztő, vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel is; acetiléngáz-fejlesztő és hasonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor, tisztítóberendezéssel is
 • 8406 Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű)
 • 8410 Vízturbina, vízikerék és ezek szabályozói
 • 8411 Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina
 • 8412 Más erőgép és motor
 • 8413 Folyadékszivattyú mérőszerkezettel vagy anélkül; folyadékemelő (elevátor)
 • 8414 Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor; elszívó vagy visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is
 • 8416 Égőfej (-rózsa), folyékony, por alakú, szilárd vagy gáz halmazállapotú tüzelőanyag elégetésére; mechanikus tüzelőberendezés, mechanikus rostéllyal, mechanikus vagy önműködő hamukiürítővel és hasonló szerkezettel felszerelve is
 • 8417 Ipari vagy laboratóriumi kemence és kályha, beleértve a hamvasztó-kemencét is, az elektromos működésű kivételével
 • 8418 Hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével
 • 8419 Gép, berendezés és hasonló laboratóriumi készülék, elektromos fűtésű is (a kemencék, kályhák és más, a 8514 vtsz. alá tartozó berendezések kivételével), anyagoknak hőmérséklet-változás (melegítés, főzés, pörkölés, desztillálás, újrapárlás, sterilizálás, pasztörizálás, gőzölés, szárítás, elpárologtatás, elgőzölögtetés, kondenzálás, hűtés) által való kezelésére, a háztartási gép és készülék kivételével; átfolyós vagy tárolós, nem elektromos vízmelegítő
 • 8420 Kalander vagy más hengerlőgép, ezekhez való henger is, a fém- vagy üveghengermű kivételével
 • 8421 Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; folyadék vagy gáz szűrésére és tisztítására szolgáló gép és készülék
 • 8422 Mosogatógép; palack és más tartály tisztítására, szárítására szolgáló gép; palack, kanna, doboz, zsák és más tartály töltésére, zárására, címkézésére szolgáló gép; palack, befőttesüveg, kémcső és hasonlók dugaszolására szolgáló gép; más csomagoló- vagy bálázógép (beleértve a zsugorfóliázó bálázógépet is); ital szénsavazására szolgáló gép
 • 8423 Mérleg, vizsgáló és ellenőrző mérleg is (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével); súly mindenfajta mérleghez
 • 8424 Folyadék vagy por szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülék (kézi is); töltött vagy töltetlen tűzoltókészülék; szórópisztoly és hasonló készülék; homok-, gőzszóró és hasonló gép
 • 8425 Csigasor, csigás emelő, a vedres felvonó kivételével; csörlő és hajóorsó; gépjárműemelő:
 • 8426 Hajódaru; daru, drótkötéldaru is; mozgó emelőkeret, terpeszdaru és darus targonca üzemen belüli használatra
 • 8427 Villás emelőtargonca; más üzemi targonca emelő- vagy szállítószerkezettel:
 • 8428 Egyéb emelő, mozgató, be- és kirakó gép (pl. lift, mozgólépcső, szállítószalag, ellentömeges drótkötélpálya)
 • 8429 Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger
 • 8430 Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverő és cölöpkiemelő; hóeke és hókotró:
 • 8431 Kizárólag vagy elsősorban a 8425–8430 vtsz. alá tartozó gépek alkatrésze
 • 8437 Gabona, mag vagy szárított hüvelyes tisztítására, válogatására vagy osztályozására szolgáló gép; gabona és száraz hüvelyes feldolgozására szolgáló malomipari gép, a mezőgazdasági jellegű gép kivételével:
 • 8438 Ebben az árucsoportban más vtsz. alá nem osztályozható élelmiszer-ipari termék vagy ital előállítására szolgáló gép, az állati zsír vagy növényi olaj kivonására vagy előkészítésére szolgáló gép kivételével
 • 8439 Papíripari rostanyag készítésére, valamint papír vagy karton előállítására és kikészítésére szolgáló gép
 • 8440 Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is:
 • 8441 Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve a bármilyen fajta papír- vagy kartonvágó gépet is
 • 8442 Betűöntő vagy betűszedő, nyomódúc, nyomólap, nyomóhenger vagy más nyomólemez előállítására szolgáló gép, készülék és felszerelés, (a 8456–8465 vtsz. alá tartozó szerszámgép kivételével); nyomdai betű, nyomódúc, nyomólap, nyomóhenger vagy más nyomólemez; nyomdaipari célra előállított dúc, lap, henger és litográfiai kő (pl. csiszolt, szemcsézett vagy polírozott)
 • 8443 Nyomdaipari gép, amely nyomdai betű, nyomódúc, nyomólap, nyomóhenger vagy más, a 8442 vtsz. alá tartozó nyomólemez segítségével működik; tintasugaras nyomtató, a 8471 vtsz. alá tartozók kivételével; nyomdaipari segédgép:
 • 8445 Textilrostok előkészítésére szolgáló gép; fonó-, cérnázó- vagy sodrógép és fonalak készítésére szolgáló más gép; csévélő- vagy orsózógép (vetülékorsózó gép is), továbbá a 8446 vagy a 8447 vtsz. alá tartozó gépeken használható textilfonalak előkészítésére szolgáló gép
 • 8446 Szövőgép (szövőszék is)
 • 8447 Kötőgép, hurkológép; paszományozott fonal- tüll-, csipke-, hímzés-, paszomány-, zsinór- vagy hálókészítő és -csomózó (bojt, rojt készítő) gép
 • 8448 A 8444–8447 vtsz. alá tartozó textilipari gép segédgépei (nyüstösgép, Jacquard-gép, önműködő indító- és leállítószerkezet, vetélőváltó szerkezet); kizárólag vagy elsősorban a 8444–8447 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze és tartozéka (orsó, szárnyas orsó, kártolószalag, kinyomóbütyök, vetélő, nyüst, nyüstbordázat, kanalas tű)
 • 8449 Darabokba vagy formára vágott nemez vagy nem szőtt textília gyártására vagy kikészítésére szolgáló gép, beleértve a nemezkalap-készítő gépet is; kalapkészítő tömb
 • 8450 Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is
 • 8451 Textilfonal, szövet vagy kész textiláru fehérítésére, festésére, appretálására, végkikészítésére, bevonására vagy impregnálására szolgáló mosó-, tisztító-, csavaró- és szárítógép (a 8450 vtsz. alá tartozó gép kivételével), vasaló-, sajtológép (beleértve a gőzsajtót is), padlóburkoló anyag, pl. linóleumgyártásra használt pépnyomó gép, amely szövetre vagy más alapra viszi fel a pépet; átcsévélő- vagy lecsévélőgép, textilszövet-hajtogató, vágó vagy csipkéző gép
 • 8452 Varrógép, a 8440 vtsz. alá tartozó könyvkötő gép (fűzőgép) kivételével; varrógép beépítésére alkalmas bútor, állvány és speciálisan varrógéphez kialakított borító; varrógéptű
 • 8453 Bőr, szőrme, cserzésére, kikészítésére, feldolgozására szolgáló gép; lábbeli vagy más cikk bőrből, szőrméből való előállítására és ezek javítására szolgáló gép, a varrógép kivételével:
 • 8454 Konverter, öntőüst, bugaöntő forma és fémöntödei vagy fémkohászati öntőgép
 • 8455 Fémhengermű és ehhez való henger is
 • 8456 Bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép, ha lézer- vagy más fény- vagy fotonsugárral, ultrahanggal, elektromos kisüléssel vagy elektrokémiai, elektronsugaras, ionsugaras vagy plazmasugaras eljárással működik
 • 8457 Megmunkáló központ, egy munkahelyes gép és több munkahelyes gép, fém megmunkálására:
 • 8458 Fémipari eszterga (beleértve az esztergáló központot is):
 • 8459 Anyagleválasztással működő fémipari fúró-, furatmegmunkáló, maró-, menetvágó gép (beleértve a hordozható fúrógépet is), a 8458 vtsz. alá tartozó eszterga (beleértve az esztergáló központot is) kivételével
 • 8460 Sorjázó, élező, köszörülő, csiszoló, tükrösítő, fényező szerszámgép fém, zsugorított keményfém vagy cermet köszörűkővel, csiszolókoronggal, polírozóval vagy más módon történő megmunkálására, a 84 61 vtsz. alá tartozó fogaskerékmaró, -köszörülő és simító gép kivételével:
 • 8461 Gyalugép, véső-, hornyoló-, üregelő-, fogaskerékmaró, fogaskerék-köszörülő, vagy fogaskerék-simító gép, fűrész- és vágógép, valamint más vtsz. alá nem osztályozható anyagleválasztással működő más szerszámgép, fém, vagy cermet megmunkálására
 • 8462 Kovácsoló, verő és alakos sajtoló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém megmunkálására; nyíró, hajlító, hajtogató, redőző, simító, egyengető, lyukasztó, vagy rovátkáló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém megmunkálására; másutt nem említett présgép fém, keményfém megmunkálására
 • 8463 Anyagleválasztás nélkül működő más szerszámgép fém, vagy cermet megmunkálására
 • 8464 Szerszámgép kő, kerámia, beton, azbesztcement vagy hasonló ásványi anyag, valamint üveg hidegmegmunkálására
 • 8465 Szerszámgép (beleértve a szegező-, ragasztó- vagy más összeállító gépet is) fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag megmunkálására
 • 8466 A 84 56-84 65 vtsz. alá tartozó szerszámgéphez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész vagy tartozék, munkadarab vagy szerszámbefogó, önnyíló menetmetszőfej, osztófej és szerszámgéphez más tartozék; bármilyen kéziszerszámhoz szerszámbefogó:
 • 8467 Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus vagy, beépített elektros vagy nem elektromos motorral működő
 • 8468 Forrasztó-, keményforrasztó vagy hegesztőgép és készülék, vágásra alkalmas is, a 85 15 vtsz. alá tartozó gép kivételével; gázzal működő gép és készülék felületi hőkezelésre:
 • 8470 Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő-, előhívó-, és megjelenítő gép; könyvelőgép, postai bérmentesítő gép, jegykiadó gép és hasonló gép számolószerkezettel; pénztárgép:
 • 8471 Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses és optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására, másutt nem említett gép adatfeldolgozáshoz
 • 8474 Föld, kő, érc és egyéb szilárd halmazállapotú, (por alakú vagy pépes is) ásványi anyag válogatására, osztályozására, rostálására, mosására, zúzására, őrlésére, keverésére vagy gyúrására szolgáló gép; szilárd ásványi fűtőanyag, kerámiapép, nem szilárd beton, gipsz és más ásványi por vagy pép tömörítésére, formálására vagy öntésére szolgáló gép; öntödei homokforma készítésére szolgáló gép:
 • 8475 Üvegburkolatú elektromos vagy elektronikus lámpa, cső, elektroncső vagy villanólámpa összeszerelésére szolgáló gép; üveg, üvegáru előállítására, illetve melegen történő megmunkálására szolgáló gép
 • 8477 Gumi- vagy műanyag-feldolgozó vagy ilyen árukat előállító, az árucsoportban másutt nem említett gép
 • 8478 Ebben az árucsoportban másutt nem említett dohány-előkészítő vagy feldolgozó gép
 • 8479 Ebben az árucsoportban másutt nem említett gép és mechanikus készülék egyedi feladatokra
 • 8480 Öntödei formázószekrény; öntőformafedő lap; öntőminta; öntőforma (a bugaöntő forma kivételével) fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásához:
 • 8481 Csap, csapszerelvény, szelep és hasonló készülék csőrendszerhez, kazánhoz, tartályhoz és hasonlóhoz, a nyomáscsökkentő szelep és a hőszabályozóval vezérelt szelep is:
 • 8482 Golyós vagy görgős gördülőcsapágy;
 • 8483 Közlőműtengely (vezérműtengely, forgattyús tengely is) és a forgattyú; csapágyház, csúszócsapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; golyóbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó is; lendkerék, szíjtárcsa, ékszíjtárcsa, tengelykapcsoló és tengelykötés(univerzális kötés is),
 • 8484 Két vagy több fém, illetve más anyagból rétegelt tömítés és tömitőelem; különböző anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tömitőelem:
 • 8486 Kizárólag vagy elsősorban félvezető rudak vagy szeletek, félvezető eszközök, elektronikus integrált áramkörök vagy síkképernyős megjelenítők gyártásához használt gépek és készülékek; az ezen árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 9. C) pontjában említett gépek és készülékek; alkatrészek és tartozékok
 • 8487 Ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos csatlakozót, szigetelőt, tekercset, érintkezőt vagy más elektromos alkatrészt nem tartalmazó gépalkatrész
 • 8501 Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével];
 • 8502 Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító;
 • 8503 Kizárólag vagy elsősorban a 85 01 vagy 85 02 vtsz. alá tartozó elektromos gépek alkatrészei;
 • 8504 Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor;
 • 8505 Elektromágnes; állandó mágnes és olyan áru, amely mágnesezés után állandó mágnessé válik; elektro- vagy állandó mágneses tokmány, befogó és hasonló munkadarab-befogó szerkezet; elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék; elektromágneses emelőfej
 • 8506 Primer elem és primer telep (galvánelem);
 • 8507 Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár négyzetes vagy téglalap alakú elválasztólemezeit is;
 • 8509 Elektromechanikus háztartási készülék, beépített elektromotorral;
 • 8510 Villanyborotva, -hajnyíró gép, és szőreltávolító készülék beépített elektromotorral;
 • 8514 Ipari vagy laboratóriumi elektromos kemence és kályha (indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő is); más indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő ipari vagy laboratóriumi berendezés anyagok hőkezelésére;
 • 8515 Elektromos (az elektromosan hevített gázzal működő is), lézer- vagy más fény- vagy fotonsugaras, ultrahangos, elektronsugaras mágnes impulzusos vagy plazmaív-forrasztó, keményforrasztó vagy hegesztőgép és -készülék, vágásra alkalmas kivitelben is; fém vagy cermet meleg porlasztására (szórására) szolgáló gép és készülék;
 • 8516 Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló; helyiségek fűtésére szolgáló elektromos lég- és talajmelegítő készülék; elektrotermikus fodrászati készülék (pl. hajszárító, sütővas, sütővas-melegítő) és kézszárító készülék; villanyvasaló; más elektrotermikus háztartási készülék; elektromos fűtőellenállás a 85 45 vtsz. alá tartozó kivételével;
 • 8518 Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgat és fülhallgató mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység; hangfrekveniás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység;
 • 8519 Lemezjátszó, erősítő nélkül is, kazettalejátszó és más hangvisszaadó készülék, hangfelvevő szerkezet nélkül;
 • 8521 Video-felvevő és lejátszókészülék, videótunerrel egyebépítve is;
 • 8522 A 85 19-85 21 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrésze és tartozéka;
 • 8523 Hang vagy más jelenség felvételére alkalmas vagy ilyen célra előkészített, de felvételt nem tartalmazó anyag, a 37. Árucsoportba tartozó kivételével;
 • 8525 Rádiótelefon-, rádiótávíró-, rádió- és és tévéműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy anélkül, hangfelvevő vagy lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamera (felvevő); állóképes videokamera és más videokamera felvevők; digitális fényképezőgép;
 • 8526 Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék;
 • 8527 Rádiótelefon-, rádiótávíró- és rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával közös házban is;
 • 8528 Televízió adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor vevőkészüléket, vagy hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magába foglaló is, videomonitor és video vetítőkészülék
 • 8529 Kizárólag vagy elsősorban a 85 25-85 28 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei;
 • 8532 Fix (nem állítható), változtatható vagy beállítható elektromos kondenzátor;
 • 8533 Elektromos ellenállás [beleértve a szabályozó (reosztát) ellenállást és a potenciométert is], a fűtőellenállás kivételével;
 • 8534 Nyomtatott áramkör;
 • 8535 1000 V-nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására, védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló készülék (pl. kapcsoló, olvadóbiztosíték, túlfeszültséglevezető, feszültséghatároló vagy -korlátozó, túlfeszültségcsökkentő, dugasz, csatlakozódoboz)
 • 8536 Legfeljebb 1000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására, védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló készülék (pl. kapcsoló, relé, olvadóbiztosíték, túlfeszültségcsökkentő, dugasz, foglalat, lámpafoglalat, csatlakozódoboz);
 • 8537 Kapcsolótábla, -panel,-tartó (konzol), -asztal, -doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, és elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. Árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, a 8517 vtsz. alá tartozó kapcsolókészülékek kivételével
 • 8538 Kizárólag vagy elsősorban a 85 35, 85 36 vagy a 85 37 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei;
 • 8539 Elektromos izzólámpa és kisülési cső, beleértve a zárt betétes fényszóró egységet és az ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; ívlámpa
 • 8540 Izzókatódos, hidegkatódos vagy fotókatódos elektroncső (pl. vákuummal, gőzzel vagy gázzal töltött cső, higanygőz-egyenirányító cső, katódsugárcső, televízió-kameracső):
 • 8541 Dióda, tranzisztor és hasonló félvezető eszköz; fényérzékeny félvezető eszköz, beleértve a fényelemet modullá vagy panellé összeállítva is; fénykibocsátó dióda; szerelt piezoelektromos kristály;
 • 8542 Elektronikus integrált áramkör és mikroszerkezet
 • 8543 Ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos gép, készülék egyedi feladatokra;
 • 8544 Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva, vagy csatlakozóval felszerelve is;
 • 8545 Szénelektróda, szénkefe, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos célra szolgáló, szénből, grafitból készült cikk, fémmel vagy anélkül;
 • 8546 Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő;
 • 8547 Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez és berendezéshez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belsőmenetes foglalat), amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 85 46 vtsz. alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozódarabjai;
 • 8548 Használt primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor, ezek hulladéka; kimerült primer cella, kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor; gépnek és készüléknek ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos alkatrésze;
 • 9006 Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kamera kivételével); fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, a 85 39 vtsz. alá tartozó kisülési cső kivételével
 • 9007 Mozgókép-felvevő (kamera) és vetítő, hangfelvevő és hangvisszaadó készülékkel vagy anélkül;
 • 9008 Állóképvetítő, a mozigép kivételével; fényképészeti nagyító és kicsinyítő ( mozgófényképészeti kivételével);
 • 9010 Ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem osztályozható fényképészeti (mozgófényképészeti is) készülék laboratóriumi használatra (beleértve a fényérzékeny félvezető anyagra az áramköri minták vetítésére vagy rajzolására szolgáló készüléket is); negatívkiértékelő; vetítővászon;
 • 9011 Összetett optikai mikroszkóp, mikrofényképészeti, mikro-mozgófényképészeti mikroszkóp vagy mikroképvetítő is
 • 9012 Nem optikai rendszerű mikroszkóp; fénytörő készülék
 • 9013 Más vtsz. alá nem osztályozható folyadékkristályos készülék; lézer, a lézerdióda kivételével; ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem osztályozható optikai készülék és műszer
 • 9014 Iránykereső műszer (tájoló); más navigációs eszköz és készülék
 • 9015 Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceánográfiai, hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő
 • 9016 Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt is
 • 9017 Rajzoló-, jelölő-, vagy matematikai számolóműszer és eszköz (pl. rajzológép, pantográf, szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa ); ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem osztályozható kézi hosszúságmérő eszköz (pl. mérőrúd és szalag, mikrométer, körző)
 • 9018 Orvosi, sebészeti, fogászati, állatorvosi műszer és készülék, szcintigráf készülék is, más elektromos gyógyászati és látásvizsgáló készülék;
 • 9019 Mechanikus gyógyászati készülék; masszírozó készülék; pszichológiai képességvizsgáló készülék; ózon-, oxigén- és aerosolterápiai készülék, mesterséges lélegeztető vagy más gyógyászati légzőkészülék
 • 9020 Más légzőkészülék és gázálarc, a mechanikus részekkel és cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételével;
 • 9022 Röntgen-, alfa-, béta- vagy gamma-sugárzással működő berendezés orvosi, sebészeti, fogászati, állatorvosi vagy bármilyen más célra is, radiográf és radioterápiás készülék, röntgencső és más röntgengenerátor, nagyfeszültségű generátor, vezérlőtábla és -asztal, ernyő, vizsgáló- és kezelőasztal, szék és hasonló
 • 9024 Keménység-, szakító-, és nyomásszilárdság-, rugalmasság-vizsgáló gép és készülék vagy más mechanikai anyagvizsgáló gép (pl. fém, fa, textil, papír, műanyag vizsgálatához)
 • 9025 Fajsúlymérő és hasonló, folyadékban úszó mérőműszer; hőmérő, pirométer, barométer, higrométer, pszichrométer (regisztrálóval is) és mindezek egymással kombinálva is;
 • 9026 Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó jellemzőinek mérésére és ellenőrzésére szolgáló eszköz, műszer és készülék (pl. áramlásmérő, szintjelző, manométer, hőmennyiségmérő), a 9014, 9015, 9028 vagy a 9032 vtsz. alá tartozó műszer és készülék kivételével
 • 9027 Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló készülék és műszer (pl. polariméter, refraktométer, spektrométer, füst- vagy gázanalizátor); viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi feszültséget vagy hasonló jellemzőket mérő és ellenőrző eszköz és készülék; hő-, hang- és fénymennyiségek mérésére és ellenőrzésére szolgáló eszköz és készülék (a megvilágítási-időmérő is); mikrotom (metszetkészítő)
 • 9028 Gáz, folyadék és áram fogyasztásának vagy előállításának mérésére szolgáló készülék, ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszköz is
 • 9029 Fordulatszámláló, teljesítményszámláló, taxióra, kilométerszámláló, lépésszámláló és hasonló készülék; sebességmérő és tachométer, a 90 14 vagy 90 15 vtsz. alá tartozó készülék kivételével; stroboszkóp;
 • 9030 Oszcilloszkóp, spektrumanalizátor és elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló más műszer és készülék, a 90 28 vtsz. alá tartozó mérőműszerek kivételével; alfa-, béta-, gamma-, röntgen-, kozmikus vagy más ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére szolgáló műszer és készülék
 • 9031 Ebben az árucsoportban másutt nem említett, más vtsz. alá nem osztályozható mérő- vagy ellenőrző műszer, készülék és gép; profilvetítő
 • 9032 Automata szabályozó vagy ellenőrző műszer és készülék
 • 9402 Orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi bútor (pl. műtőasztal, vizsgálóasztal, kórházi ágy, mechanikus felszereléssel, fogorvosi szék); forgatható fodrászszék és hasonló szék, döntő és emelő szerkezettel; mindezek alkatrésze;
 • Téma: Gépbeszerzési pályázatok, Pályázat |

  175 hozzászólás

  1. Molnár Zsolt írta:

   Én csupán egy polgárőr vagyok, és olyan pályázatot keresek itt az adattenger sűrűjében, ahol az ajándékba kapott új irodánkba számítógéphez lehessen jutni nyomtatóval a nyilvántartásunk és szolgálatvezénylés vezetéséhez.

  2. Forrás Centrum írta:

   Kedves Zsolt!

   Vállalkozásról vagy non-profit szervezetről van szó?

  3. Nagy Józsefné írta:

   Egy kis vállalkozásom van és szeretnék eg 600 literes tejhűtő, valamint a munkám átláthatósága és a nyilvántartás megkönnyítése miatt egy számítógépre pályázni.
   Milyen lehetőségeim vannak? Kapok Önöktől segítséget?

  4. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Nagy Józsefné!

   Tejhűtőre lehet pályázni, ha beküldi a mérlegét a 06 1 786 0183 számra akkor meg tudom, hogy a cége megfelel-e a feltételeknek.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  5. Péter Róbert írta:

   Szeretnék építeni, egy naperőművet, óránként 1500 KW.

   1.5 Milliárd a költség????????

   Kitől lehet ennyi támogatást kapni?

  6. Forrás Centrum írta:

   Kedves Péter Róbert!

   Sajnos ekkora támogatást csak egyedi kormánydöntéssel lehet szerezni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  7. Pécsi György írta:

   Szeretnék a nyomtatási kellékanyagokat árusító üzletünkbe
   festékpatron és lézer toner töltő berendezést, valamint egy nagyobb teljesítményű fénymásológépet beszerezni,későbbiekben a mobiltelefon szervízhez műszereket és speciális forassztó berendezést vásárolni.

  8. Forrás Centrum írta:

   Kedves György!

   A felsorolt gépekre lehet pályázatot benyújtani.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  9. Patya írta:

   Van egy cégem és szeretnék fabrikett gyártáshoz gépeket venni. Van itt lehetőség erre?

  10. Forrás Centrum írta:

   Kedves Patya!

   Nincs akadálya annak, hogy fabrikett gyártáshoz gépeket vásároljon a pályázatból.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  11. Erős Judit írta:

   a vállalkozásom közuti teherszállítás, szeretnék egy utánfutót vásárolni az egyik teherautóhoz kb 2 millió Ft. Van-e erre lehetőség?

  12. Forrás Centrum írta:

   Kedves Judit!

   Sajnos az utánfutó nem gép, így nem lehet rá pályázni. A mikrohitelt tudom ajánlani.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  13. Játékos írta:

   Építőanyag kereskedésben dolgozom, ahol saját teherautónkkal (is)szállítjuk az árut. Ez alapján (mivel nem 3 fél részére, hanem értékesítéshez kapcsolódóan végezzük a szállítást) szerintem nem tartozun a szállítási ágazatba. Ennek ellenére nem pályázhatunk teherautóra? Vagy ha igen, akkor milyen feltételekkel?

  14. Forrás Centrum írta:

   Kedves Játékos!

   Nem a szállítási ágazattal van a baj, hanem azzal, hogy a szállítási tevékenységet nem lehet fejleszteni (pl. nem lehet teherautót venni pályázatból.) Viszont ha targoncát vásárolna a rakodáshoz, vagy műszereket a karbantartáshoz, akkor ezekre igényelhet támogatást.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  15. Sándor László írta:

   Kedves Forráscentrum!

   Induló vállalkozásom (szoftver fejlesztés) eszközeinek felfejlesztéséhez szeretnék pályázni. A felsorolt eszközök között többet is találtam amire szükségem van. Hol találok több információt a pályázatról s annak menetéről?

   Köszönettel,
   Sándor László

  16. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Sándor László Úr!

   Személyes találkozó keretében szívesen adok felvilágosítást a rendelkezésre álló pályázatok menetéről.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  17. Mészáros László írta:

   Egy kft.üzemeltetésében lévő benzinkut részleges felujitasa keretében kutoszlop
   beszerzéséhez igényelhetö-e támogatás?

   Ha igen hogyan inditható a pályázat?

   Köszönettel
   Mészáros lászló

  18. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Mészáros László!

   Kérem szíveskedjék felhívni irodánkat a 06-20-979-9763-as számon, hogy pontosíthassuk a beszerzés tárgyát.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  19. K. Mihály írta:

   Tisztelt Csókási Beáta!

   Induló Kft. esetében (szerszámtervezés, szerszámkészítés), telephely megvásárlására, fém-megmunkáló géppark vásárlásához/kialakításához lehet-e pályázatot benyújtani?
   Munkahelyteremtő pályázat ilyen esetben benyújtható-e?

   Köszönettel:
   K. Mihály

  20. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt K. Mihály!

   Az Ön részére az induló vállalkozók számára kiírt pályázat lehet megoldás. Fontos viszont, hogy valósul meg a beruházás, mert ez is egy támogathatósági szempont.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  21. Mozsgai György írta:

   Üdvözlet!
   Azt kérdezném, hogy sűrített levegő előállításához, nagyteljesítményű használt légkompresszor vásárlására lehet e támogatást igényelni.

   üdv: M GY

  22. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Mozsgai György Úr!

   Amennyiben három évnél nem idősebb a légkompresszor, akkor nincs akadálya.

   Üdvözlettel:

   Csókási Beáta

  23. H. Ildikó írta:

   Kedves Csókási Beáta!

   A férjemmel alapítottunk egy betéti társaságot, fő tevékenységünk: bútorgyártás. Szeretnénk pályázni faipari gépek beszerzésére, ingatlanfejlesztésre esetleg bővítésre, valamint szoftverfejlesztésre. Még nincs 2 lezárt üzleti évünk(2007. márciusában alakultunk). Milyen lehetőségeink vannak?

   Köszönettel: H. Ildikó

  24. Forrás Centrum írta:

   Kedves H. Ildikó!

   - az informatikai fejlesztés a webáruházas pályázattal megoldható
   - hátrányos helyzetű településen igényelhet támogatást induló vállalkozás is
   - ingatlanfejlesztésre viszont nincs jelenleg vissza nem térítendő támogatás.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  25. N. Károly írta:

   Nógrád megyéből írok.
   van egy bt-nk mely ingatlanforg.jött létre,de ez nem jött össze.Szeretnénk kibővíteni,és pályázati pénzből
   szeretnénk fapellet ill. fabrikettáló gépeket vásárolni.
   Sajnos nincs két éves a Bt-nk.
   lehetséges ez? Önök megírnák a pályázatunkat? Köszönöm.

  26. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt N. Károly!

   Amennyiben hátrányos helyzetű térségben valósítja meg a projektet, akkor van lehetőség a pályázati támogatás igénylésére.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  27. N Károly írta:

   Kedves Beáta!
   Nógrád megye ugye hátrányos helyzetű?

  28. Forrás Centrum írta:

   Kedves Károly!

   A besorolás nem megyénként van, hanem kistérségenként vagy településenként, így a település ismeretében tudok csak nyilatkozni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  29. Gyenes Béla írta:

   Bútorbeépítéssel, gipszkartonszereléssel foglalkozó egyéni vállalkozó vagyok. Az ehhez nélkülözhetetlen tehergépjármű vásárlásához kaphatok-e támogatást?

   Üdvözlettel: Gyenes Béla

  30. N Károly írta:

   Tar községben lenne a vállalkozás./Pásztói kistérség/

  31. Nagy András írta:

   Üdvözletem!
   Egy Német technológián alapuló minőségi pálinka előállítására alaklmas gép és épület beszerzésére illetve megépítésére szeretnék pályázni kezdő vállalkozásként, hátrányos kistérségben.
   Van lehetőségem?

  32. Forrás Centrum írta:

   Kedves Béla!

   Sajnos tehergépjármű vásárláshoz csak hitelt tudok ajánlani.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  33. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Nagy András!

   A gép beszerzésére van lehetőség támogatásból és épület esetében felújítás vagy modernizáció jöhet szóba. A támogatás mértéke 40 % vagy 50 % a helyszíntől függően. Amennyiben érdekli a pályázat kérem, szíveskedjék megkeresni a 06209799763-as számon.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  34. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt N. Károly!

   Tar község hátrányos helyzetű és 40 % vissza nem térítendő támogatás igényelhető induló vállalkozások esetében.

   Amennyiben érdekli a pályázat kérem, szíveskedjék megkeresni a 06209799763-as számon

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  35. L.Daniel írta:

   Tisztelt Cs. Beáta!

   A pályázattal kapcsolatban szeretnék Öntől további információkat kérni. Milyen módon van erre lehetőség?

  36. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt L. Daniel!

   Irodánk elérhetőségei:
   06-20-979-9763
   06-20-979-9753
   786-0183

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  37. Galkó Ágnes írta:

   Kedves Beáta
   Szeretnék érdeklődni,hogy szállítmányozási,furarozó cég fejlesztéséhez egyáltalán nincs pályázat vagy valami elkerülte a figyelmemet?Köszönettel Ági

  38. Forrás Centrum írta:

   Kedves Ágnes!

   Sajnos tehergépjármű vásárlására nincs pályázat és nem is várható az uniós szabályozás miatt. Viszont ha pl. a gépkocsik karbantartásához vagy szervizeléséhez szeretne gépet vásárolni, annak nincs akadálya.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  39. Varga Beáta írta:

   Kedves Beáta!

   Őstermelőként lehet-e mezőgazdasági gépre pályázatot beadni? Csak bérelt földdel rendelkezünk.

  40. Forrás Centrum írta:

   Kedves Varga Beáta!

   Őstermelők mezőgazdasági pályázatokra nyújthatnak be támogatási igényt.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  41. Gyergyák Zoltán írta:

   Egy nagykanizsai székhelyű betéti társaság kistehergépkocsi beszerzésre tud-e pályázni valamelyik pályázati kiirásban.
   Ha igen, melyik az a pályázati felhívás.

  42. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Gyergyák Zoltán!

   Most indult a ROMA pályázat, amely keretében lehet kistehergépkocsit beszerezni. Viszont ezen a pályázaton a nagy túljelentkezés és a sajátos bírálati rendszer miatt, nem szoktuk javasolni az ügyfeleinknek az indulást.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  43. Sallai Zsolt írta:

   Szeretnék egy épitőiparral és földmunkákka foglalkozó KFT-t alapítani, hogyan kaphatnék ehez induló és gépek beszerzéséhez támogatást?

  44. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Sallai Zsolt!

   Célszerű hátányos helyzetű térségben létrehozni a tásaságot és akkor lehet támogatást igényelni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  45. Varga Antal írta:

   Meglévő üzembe szeretnék egy új kisüsti pálinka előállítására való desztilláló berendezést vásárolni. Ehhez a korszerüsítéshez keresek pályázati forrást.

  46. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Varga Úr!

   Ez első sorban a gazdálodási adatokon és a megvalósítás helyszínén múlik.

   Üdvözlettel:

   Csókási Beáta

  47. Béla írta:

   Autókarosszéria javitással foglalkozom szeretnék pályázat utján bövitést végrehajtani de nem tudom hogy mi az első lépés.Műhely korszerüsitést szeretnék egy húzatópad és egy gépjármű emelö berendezés formájában.Elöször is vissza nem téritendö támogatás érdekelne.B.A.Z. megyében lakom.Válszát elöre is köszönöm.

  48. Forrás Centrum írta:

   Kedves Béla!

   Kérem szíveskedjék elküldni az info@forrascentrum.hu-ra a gazdálkodási adatait és a település nevét, ahol a projekt megvalósul és részletes tájékoztatást adok a lehetőségeiről.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  49. kosztolányi Sándor írta:

   Gázkészülékek javíttásával, üzembe helyezésével foglalkozom mint egyéni vállalkozó. Fütgáz elemző müszert szeretnék vásárolni, értéke tipustól függően 3-700 000Ft. (a pályázhato termékek körében szerepel fütgáz analizátor) Hogyan, milyen feltételeknek megfelelve lehetne rá támogatást szerezni? Tisztelettel: Kosztolányi Sándor

  50. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Kosztolányi Sándor Úr!

   Kérem szíveskedjék a tavalyi évi beszámolóját elküldeni az info@forrascentrum.hu címre és megválaszoljuk, hogy milyen lehetőségei vannak.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  51. Kis Arnold írta:

   Tisztelt Forrás Centrum!
   Induló nyomdaipari vállalkozásnak, a nyomdagép támogatására van bármilyen támogatási lehetőség?

  52. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Kiss Arnold!

   Attól függ hol fogja megvalósítani a projektet.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  53. Kis Arnold írta:

   Tisztelt Forrás Centrum!

   Kecskeméten tervezem beindítani.

  54. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Kis Arnold!

   Kérem szíveskedjék az info@forrascentrum.hu címre megküldeni az elérhetőségét, mert elképzelhető, hogy van lehetőség, csak pár dolgot még tisztázni szükséges, amit szóban egyszerűbb.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  55. Lakatos lászló írta:

   Tisztelt Forrás Centrum!

   Egy építőipari kisvállalkozást szeretnék indítani Kecskemét közelében, melyhez szükségem lenne főként, egy gőzfejlesztő gázkazánra, egy kiállítóteremre, mely raktárként is üzemelne egyben, és kisebb elektromos berendezésekre. A vállalkozás kereskedelmi, és kivitelezési munkákat is egyaránt végezne, melyhez új, szabadalmaztatott, és minden engedéllyel rendelkező alapanyagokat használna fel. Van erre bármilyen támogatási lehetőség?

  56. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Lakatos László Úr!

   Az induló cégeknek kiírt pályázatot tudom ajánlani Önnek. Ennek annyi hátránya van, hogy kizárólag hátrányos helyzetű kistérségben valósulhat meg a projekt. Kérem szíveskedjék elküldeni elérhetőségét az info@forrascentrum.hu címre és felvesszük Önnel a kapcsolatot.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  57. Klára írta:

   Tisztelt Forrás Centrum!

   Oktamétereket szeretnék vásárolni iskolánk számára. Érdeklődöm hogy ilyen beruházásra találok-e pályázható keretet.

   Köszönettel:
   Klára

  58. Batánovics Richárd írta:

   Üdvözletem!
   Egy Utépitő cégnél kaptam munkát ahol egy markoloval tudnék dolgozni,mint vállalkozo.
   Erre szeretnék pályázni.Hol tudnék erre gépet vagy pályázati pénzt szerezni vagy valamilyen támogatást

  59. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Klára!

   Iskolák számára a TÁMOP operatív program kínál pályázati lehetőségeket infratruktúra fejlesztésére. Úgy tudom, hogy a konkrét pályázat lezárult, de jövőre ismét indul.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  60. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Batánovics Richárd!

   Jó helyen jár és van is ilyen pályázat. Kérem szíveskedjék megküldeni a vállalkozása adatait az info@forrascentrum.hu címre és tájékoztatjuk a lehetőségekről.

   Üdvözlettel: Csókási beáta

  61. » Fényképzőgép, targonca, számítógép, mérőműszer, faipari gép, szolárium, feldolgozó gép pályázatból? írta:

   […] megjegyzések Forrás Centrum > Pályázható gépek listája és vámtarifa száma 2008-banForrás Centrum > Pályázható gépek listája és vámtarifa száma 2008-banIldikó > […]

  62. Batánovics Richárd írta:

   Remélem az e-mail megérkezett
   Édesapám a vállalkozo én a fia vagyok

  63. László írta:

   Kedves Beáta!

   GOP-2008-211/A pályázat keretében szeretnénk eszközbeszerzésre pályázni. A megvásárolandó eszköz egy speciális hegesztő gép, mely optikai hálózat építésénél alkalmazott üvegszálas gerincvezeték hegesztésére szolgál. A pályázható gépekből leginkább a “8468 Forrasztó-, keményforrasztó vagy hegesztőgép és készülék, vágásra alkalmas is, a 85 15 vtsz. alá tartozó gép kivételével; gázzal működő gép és készülék felületi hőkezelésre” tételre hasonlít.

   Kérem segítségét, hogy mely eszköz az amire pályázhatnánk.

   Köszönöm,
   László

  64. Forrás Centrum írta:

   Kedves László!

   Kérem szíveskedjék elküldeni elérhetőségét az info@forrascentrum.hu címre és megkeressük a GOP-2008-211/A kapcsolatban.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  65. B.B. írta:

   Tisztelt Forráscentrum!
   15 db garázs építéséhez keresnék pályázatot, ill. gőzborotvás autómosáshoz szükséges gépekre, esetleg ingatlan felújításhoz.De érdekelne napenergiával és szélenergiával kapcsolatos pályázat is !!!

  66. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt B.B.!

   A garázsépítésre sajnos nincs pályázat. Autómosáshoz szükséges gépeket meg lehet vásárolni pályázatból és napenergiával és szélenergiával kapcsolatos pályázat is van.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  67. B.B. írta:

   Tisztelt Forrás Centrum!

   Szeretnék többet megtudni a napenergiával és a szélenergiával kapcsolatos pályázatról! Hogyan lehetséges ez? Köszönettel: B.B.

  68. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt B.B.!

   Kérem szíveskedjék az elérhetőségét megküldeni az info@forrascentrum.hu címre és felvesszük Önnel a kapcsolatot. Egyébként a KEOP-4.1.0 pályázat keretében lehet erre támogatást igényelni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  69. Jópeti István írta:

   Tisztelt Forrás Centrum!

   Építőipari vállalkozásom fejlesztéséhez gépvásárláshoz és építőiparban keletkezett hulladék újrahasznosításához keresek forrást. A gépvásárlás és a hulladék feldolgozás energia takarékkosági hőszigetelési eljárásokra alkalmas
   Szeged 2008. 10.20.
   Üdvözlettel: Jópeti István

  70. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Jópeti István!

   Kérem szíveskedjék a mérlegét eljuttatni az info@forrascentrum.hu címre és megvizsgáljuk a pályázati lehetőségeit.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  71. Jópeti István írta:

   Tisztelt Csókási Beáta!

   Rosszul fogalmaztam a vállalkozás most indulna az ötlet szintjén van csak meg.

   Szeged 2008.10.20.

   Üdvözlettel: Jópeti István

  72. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Jópeti István!

   Amennyiben a projekt megvalósítható úgy, hogy a helyszín Kistelek legyen, akkor 50 %-os mértékű vissza nem térítendő támogatást igényelhet, akár építkezésre is.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  73. Galkó Ágnes írta:

   Kedves Beáta
   Én csak azt nem értem a szállítmányozást miért nem lehet támogatni,azt is lehet fejleszteni,egy korszerűbb cserével,vagy a géppark bővítésével.Szinte minden iparágban kaphat az ember támogatást ,de itt nem.Ez nem hátrányos megkülömböztetésnek számít?Én tudom,hogy ez nem önön múlik,de mégis miért van ez?Köszönöm ha válaszol

  74. Martos Tibor írta:

   Fácán telep kialakitásához
   szeretnék keltetőgépet vásárolni.
   Megoldható pályázati támogatással ?

  75. Forrás Centrum írta:

   Kedves Ágnes!

   Sajnálatos módon az uniós szabályozás miatt van az, hogy a szállítási ágazat általában kimarad a támogatási programokból. Hangsúlyozom, hogy itt konkrétan a szállítási tevékenység fejlesztéséről van csak szó, vagyis ha pl. targoncát vesz az áru pakolásához vagy műszert a géppark karbantartásához, akkor az támogatható.

   Üdvözlelettel: Csókási Beáta

  76. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Martonos Tibor!

   Kérem küldje meg elérhetőségét az info@forrascentrum.hu címre és felvesszük Önnel személyesen a kapcsolatot és tájékoztatjuk a lehetőségekről.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  77. fulop írta:

   jelenleg mukodik egy presszo,fulopon.Szeretnenk atalakitani melegkonyhas etteremme,milyen gepekre lehetne palyazni es mi a feltetele.tisztelettel eva

  78. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Éva!

   Az EMVA keretében most induló kiírást tudom ajánlani Önnek.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  79. Bálint Zoltán írta:

   Tisztelt Beáta!
   Meg szeretném kérdezni, hogy Polgár hátrányos helyzetű települések közé tartozik?
   Üdvözlettel: Bálint Zoltán

  80. Mónika írta:

   Érdeklődnék homlokzati állványok beszerzésére lehet-e pályázni, hőszigeteléssel foglalkozunk.

  81. Mónika írta:

   Még egy kérdésem is lenne. Létezik e pályázat telekvásárlásra és arra épület építésére, bolt részére. Jelenleg bérleményben vagyunk.

  82. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Katona Éva!
   Az eszközbeszerzési pályázat kiváló lehetőség Önnek.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  83. G.József írta:

   Békés megyében több mint 10 éve müködő szerszámkészitő műhelyemet fejleszteni szeretném.Az érdekelne hogy telephely vásárlásra-bérlésre,vagy cnc forgácsoló gépvásárlásra kapnék-e támogatást.Dolgozók száma 1,és árbevétel valószinűleg 4MF alattalakul

  84. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Bálint Zoltán!

   Polgár a hátrányos helyzetű települések közé tartik és igényelhető vissza nem térítendő támogatás.

   Üdvözlettel: Csókási beáta

  85. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Mónika!

   Homlokzati állványok esetében nem egyértelmű a kiírás, de ha pl. emelő vagy csiga is tartozik hozzá, már érdemes megpróbálni a pályázatot. Sajnos telekvásárlásra nem lehet pályázni. Ingatlanfejlesztére pedig egyedül az induló céges pályázat keretében lehet támogatást igényelni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  86. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt G. József!

   A CNC forgácsológép megvásárlására lehet támogatást igényelni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  87. Valló Márti írta:

   Érdeklődni szeretnék,van e lehetőség a már pár éve működő fogászati BT,épület,helység bővítésére,valamint rtg gépek vásárlására,fejlesztés céljából.Hatvanban található ez a vállalkozás.
   Köszönettel:Valló Márti

  88. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Valló Márti!

   A gépek vásárlására igényelhet vissza nem térítendő támogatást, amennyiben a cége egyéb paraméterei megfelelnek a feltételeknek.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  89. Molnár Andrea írta:

   Kedves Beáta!

   Munkák növekedésével 3-4 fővel szeretnék vállalkozásunkat bővíteni és a jelenlegi gépparkunkat glettelő, diszperzit szóró gépekkel kibővíteni.
   Lehetőség van e vissza nem térítendő támogatásra pályázni.
   2004.02.12-től működik a Bt.
   Válaszát előre is köszönöm

  90. Pintér Andrea írta:

   Tisztelt Forrás Centrum,
   2007. augusztus óta mükődik Bt-nk. Lángossütőt szeretnénk Bp-en nyitni, ezen a területen (eddig más volt a főtevékenységünk) új vállalkozásként indulnánk. mire tudunk pályázni?
   köszönettel várom válaszukat

  91. Forrás Centrum írta:

   Kedves Molnár Andrea!

   Elvileg van lehetőség. Kérem, hogy mérlegét és a projekt megvalósítási helyszínét juttassa el az info@forrascentrum.hu címre.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  92. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Pintér Andrea!

   Sajnos budapesti megvalósítási helyszínnel nem lehet vissza nem térítendő támogatást igényelni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  93. PÉTER ATTILA írta:

   Tisztelt Forrás Centrum!
   2007-óta mükődik a az egyéni vállalkozásom, ezen belül szobafestéssel foglalkozom. Érdeklödnék, hogy fejlesztés keretében, festékszoró ill. glett szoró-fujó gépre lehet-e pályázni? A vállalkozásom nincs 2 lezárt éves. Alkalmazottaim vannak.Jövőre is lesz pályázat?

  94. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Péter Attila!

   Ez a megvlósítás helyszínétől is függ. Elképzelhető, hogy már most is tud pályázni, de tudnom kellene a helyszínt.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  95. Horváth Istvánné írta:

   Kedves Beáta!
   Tanítónőként másodállásban van egy nem túl jövedelmező vállalkozásom: fényképészet.
   Telített a piac, szeretnék bővíteni. Kaphatnék-e vissza nem térítendő támogatást egy kb. 1. 800 000 Ft-os fotokioszkra?
   Köszönöm válaszát: Klári

  96. Forrás Centrum írta:

   Kedves Horváth Istvánné!

   A megvalósítási helyszíntől függ. Ha jól látom a fotókioszk az automata önkiszolgáló.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  97. Rezes István írta:

   Tisztelt forrás centrum!Én most végzek egy minősített hegesztői vizsgát, és lenne lehetőségem alumínium és más különböző fémek hegesztési munkájára, ehhez szeretnék hegesztőgépet vásárolni és lenne szükségem pályázati pénzre.Tudnak segíteni hová kihez forduljak?

  98. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Rezes István!

   Megpróbálunk segíteni, kérem küldje el a projekt megvalósítási helyét az info@forrascentrum.hu címre.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  99. Pintér Andrea írta:

   köszönöm a választ. Budapest környékén ha nyitunk lángossütőt akkor milyen támogatást igényelhetünk.
   köszönöm válaszukat.

  100. Debreczeni Sándor írta:

   Kereskedelemmel foglalkozó kft
   telephely raktár (Görbeháza,Hajdúvid)építésére vagy vásárlására,foglalkoztatásra,reklámra,
   katalogus készítésre van-e valamilyen pályázat.
   köszönettel
   Debreczeni Sándor

  101. Gyökér Ádám írta:

   Kedves Beáta!
   5 éve működő egészségügyi szolgáltató Bt. vagyunk. 2008. szeptemberétől tevékenységünk otthoni szakápolási szolgáltatással bővült. B.A.Z. megye kisebb falvait látjuk el. A szakmai munka minőségének javítás és kapcsolattartás elősegítése érdekében 4db laptop vásárlására szeretnénk pályázni. Van-e erre lehetőség?
   Köszönettel: Gyökér Ádám

  102. Kovács István írta:

   Nyomdaipari vállalkozásunkba szeretnénk egy digitális nyomdagépet vásárolni, a kérdésem, hogy van-e lehetőség erre pályázni? Köszönettel: Kovács István

  103. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Pintér Andrea!

   Valószínűleg 2009. januárban lehet majd támogatást igényelni, addig is csak támogatott hitel hozzáférhető.

   Üdvözlettel:

   Csókási Beáta

  104. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Debreczeni Sándor!

   Ilyen pályázat már csak jövőre várható, amennyiben érdekli, akkor küldje meg cége gazdálkodási adatait az info@forrascentrum.hu címre és javaslatokat teszünk arra, hogy mit tegyen a pályázati feltételeknek történő megfelelés érdekében.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  105. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Gyökér Ádám!

   Van lehetőség laptop vásárlására pályázat keretében. Kérem szíveskedjék a cége gazdálkodási adatait az info@forrascentrum.hu címre megküldeni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  106. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Kovács István!

   Van lehetőség digitális nyomdagép vásárlására, amennyiben megküldi az info@forrascentrum.hu címre a cége gazdálkodási adatait, valamint a megvalósítási helyszínt, akkor tájékoztatjuk a lehetőségekről.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  107. Meleg Gábor írta:

   Béreltem egy asztalos műhelyt de felmondták ezért most nincsenek gépeim lehet e pályázni asztalos gépekre Borsod megye

  108. Pátkai Balázs írta:

   Kedves Beáta

   Földmérő vállalkozó vagyok már több mint tíz éve. Szeretnék új mérőműszert illetve GPS mérőműszert vásárolni. Van lehetőség ilyen műszerek vásárlásához valamilyen pályázatra?

  109. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Meleg Gábor!

   Amennnyiben a vállalkozása megfelel az alap pályázati feltételeknek (nem negatív a saját tőke, van legalább egy alaklmazott), akkor nagy valószínűséggel igényelhet vissza nem térítendő támogatást.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  110. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Pátkai Balász!

   Lehet GPS mérőműszerre vissza nem térítendő támogatást igényelni. Amennyiben az info@forrascentrum.hu címre megküldi az elérhetőségét meg fogjuk keresni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  111. csakos írta:

   Tisztelt Beáta!

   Földmérő vállalkozásom van. A családi házamnál szeretnék egy új irodát kialakítani. Ebben szeretném segítségét kérni, lehet-e pályázni ilyen beruházásra.

   Köszönettel: Ákos

  112. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Csakos!

   Amennyiben ingatlanépítésre gondol, akkor arra sajnos nincs lehetőség. Viszont az iroda eszközeire: pl. számítógép, fax, mérőműszerek, szoftverek lehet pályázni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  113. Bálint L. írta:

   Fuvarozó vagyok,érdeklődnék hogy 40 tonnás tgk-ra mikor lehet pályázni?
   Üdv:BL

  114. Papp József írta:

   Vállalkozó vagyok három főt foglalkoztatok lakatos és hegesztéshez szeretnéma aszerszáma imat fejleszteni valamint gépeket vásárolni.Üdvözlettel:Papp J

  115. Magyar Béla írta:

   19 éve vezetek egy grafikai stúdiót, a székhelyünk nem, de a telephelyünk egy “halmozottan” hátrányos helyzetű kistérségben van Kercaszomoron. Van lehetőség a stúdió modernizálásához szükséges gépek, eszközök (számítógép stb.) beszerzéséhez pályázati források igénybevételéhez.
   Sajnos októberben el kellett küldenem az alkalmazottaimat, akkor ezzel ki is zártam magam?

  116. Éva írta:

   Genetikai diagnosztikával, kutatással és oktatással foglalkozó cégünknek szüksége lenne laboratóriumi műszerekre és gépekre. Szeretnénk bővíteni a gépparkot, illv az irodát korszerűsíteni. Van-e lehetőség a pályázatban ilyen irányú fejlesztésre?

  117. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Bálint L.!

   Sajnos tehergépkocsira nagyon rég lehetett pályázni és nem is várható a közetljövőben ilyen kiírás.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  118. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Papp József!

   A lakatos és hegesztéshez kapcsolódó szerszámok beszerzésére van pályázati kiírás. Kérem szíveskedjék a 2007. évi beszámolóját átküldeni az info@forrascentrum.hu címre és megvizsgáljuk tud-e pályázni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  119. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Magyar Béla!

   Nem zárta ki magát a pályázatokból és van is lehetőség stúdió modernizálásához szükséges gépek, eszközök (számítógép stb.) beszerzésére pályázati források igénybevételével.

   Kérem szíveskedjék a 2007. évi beszámolóját átküldeni az info@forrascentrum.hu címre és megvizsgáljuk tud-e pályázni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  120. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Éva!

   Igen van lehetőség genetikai diagnosztiki szüksége lenne laboratóriumi műszerek és gépek beszerzésére pályázatból.

   Kérem szíveskedjék a 2007. évi beszámolóját átküldeni az info@forrascentrum.hu címre és megvizsgáljuk tud-e pályázni.

   Üdvözlettel: csókási Beáta

  121. Éva írta:

   Milyen jellegű legyen a 2007-s beszámoló? Cégünk 2007 elején alakult!

  122. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Éva!

   Arra lenne szükség, amit a taggyűlés jóváhagyott.

  123. Erdős zoltán írta:

   Tisztelt Éva. Gépi földmunkával dolgozom és szeretném lecserélni a régi elavult gépeimet.Plusz jó lenne venni két fa brikettálló gépet ,hogy télen is tudjunk dolgozni.Köszönettel Erdős Zoltán

  124. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Erdős Zoltán!

   Erre a 2009. évben lesz pályázati lehetőség. Amennyiben szeretne pályázni kérem, szíveskedjék a mérlegét átküldeni az info@forrascentrum.hu címre.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  125. dobrai lajos írta:

   Kedves Beáta fogadjunk hogy mostsemtud nékem pályázatot csinálni.

  126. dobrai lajos írta:

   Kedves Beáta fogadjunk hogy mostsemtud nékem pályázatot csinálni.hatud akor segitsen.köszönöm

  127. Zsuzsa írta:

   Kedves Hölgyem / Uram!
   Hogy egy alkalmazottammal talpon maradhassunk, a 18 éve működő optikai üzletem gépparkját kellene sürgősen modernizálnom (refrakto/keratométer, dioprtiamérő, CNC csiszoló, stb.) Kaphatok erre vissza nem térítendő támogatást?

   üdvözlettel, Zsuzsa

  128. Büki Hajnalka írta:

   Tisztelt Uram/Hölgyem!

   Kisvállalkozásunk fő tevékenységi köre Erdőgazdálkodás.
   Motorfűrész beszerzéséhez szeretnék megfelelő pályázatot találni,esteleg vissza nem térítendő támogatást.
   Kérem szíves segitségüket!
   Köszönettel:Büki Hajnalka

  129. csilla írta:

   Én most szeretnék vállalkozást kezdeni. Felsőruházat készítő ,egyszemélyes vállalkozást. Nincs tőkém.Kérdésem,lehet-e esélyem pályázatokon, esetleg hitel igényléshez?Mikortól lép életbe a telephelyre vonatkozó javaslat?

  130. Tóth László írta:

   Tisztelt Forrás Centrum !
   Egyéni vállalkozó vagyok,élelmiszerüzletem van.Az üzlet lapostetős kivitelű. Lehetőség lenne-e pályázaton belül,tető illetve tetőtér kialakítására/bővítés/ esetleg nyílászáró cserére? Válaszukat előre is köszönöm!

  131. Illés Attila írta:

   Van egy minikotrógépem és szeretnék minihomlokrakódot valamilyen pályázaton.Kérem segítsenek!

  132. Dr F.I. írta:

   Kezdő nyugdijas,jelenleg azonban még közalkakalmazottként dolgozó röntgen orvos vagyok.Szeretnék teljesen önállósulni,egy használt ultrahangdiagnosztikai készüléket akarok vásárolni.Van-e pályázati lehetőség ehhez?
   Köszönöm válaszukat!

  133. VIlona írta:

   Tisztelt Hölgyem/Uram!

   Kezdő Kft. vagyunk, turisztikai beruházást tervezünk hátrányos helyzetű kistérségben, azonban gyógyüdülőnek minősülő területen.
   Ifjúsági szálláshelyet hoznánk létre, 8 fő épületben, 30 fő 6 db építményben, 100 fő kempingben kerülne elhelyezésre. UMVP III. tengelyt megtaláltuk. Májusra pályáznánk, mivel a tervezés időigényes. Tanácsot kértünk és azt javasolták, hogy az épületben létrehozott szálláshelyet fizetővendéglátásba tegyük. További megállapítás, hogy a 6*5 fős építmény nem lehet ifjúsági szálláshely. Ez utóbbit egyenesen nem értem, de az a fizetővendéglátást sem, mivel azt szerintem gyógyüdülőhelyen nem lehet megvalósítani. Mi az igazság?

  134. Forrás Centrum írta:

   Kedves Zsuzsa!

   Kérem szíveskedjék a mérlegét és a projekt megvalósítási helyszínét megküldeni az info@forrascentrum.hu címre, mert van lehetőség refrakto/keratométer, dioprtiamérő, CNC csiszoló gépekre pályázni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  135. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Büki Hajnalka!

   Kérem szíveskedjék a mérlegét és a projekt megvalósítási helyszínét megküldeni az info@forrascentrum.hu címre, mert van lehetőség motorfűrész vásárlásához támogatást igényelni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  136. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Csilla!

   Sajnos az induló vállalkozásoknak szóló pályázati kiírás már lezárult és nem tervezik az ismételt megnyitását. Így a jeremie mikrohitelt tudom Önnek ajánlani.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  137. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt László!

   A 2009. évi pályázatokban engedélyezik az ingatlanépítést is, így erre is igényelhető támogatás.

   Kérem szíveskedjék a mérlegét és a projekt megvalósítási helyszínét megküldeni az info@forrascentrum.hu címre.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  138. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Illés Attila!

   Szívesen segítünk!

   Kérem szíveskedjék a mérlegét és a projekt megvalósítási helyszínét megküldeni az info@forrascentrum.hu címre.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  139. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Dr. F.I.!

   Van lehetőség három évesnél nem idősebb, használt ultrahangdiagnosztikai készülék vásárlására támogatást igényelni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  140. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt V. Ilona!

   Kérem szíveskedjék a mérlegét és a projekt megvalósítási helyszínét, továbbá a projekt részleteit megküldeni az info@forrascentrum.hu címre.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  141. Erdei-Bóta Zoltán írta:

   Kedves Beáta!
   Asztalos ipari kis cég vagyunk. Tavaly (önerő+hitel)elindítottam egy megközelítőleg 35ezer euro összértékű faipari gép fejlesztést. Érdeklődni szeretnék, hogy van-e lehetőség visszamenőleg pályázni valamilyen térítésért. Számla van.
   Továbbá, szeretném a műhelyemet elköltöztetni egy új, korszerűbb műhelybe. Erre milyen pályázatok léteznek?
   Üdvözlettel,

  142. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Erdei-Bóta Zoltán!

   Sajnos minden pályázati kiírásban alapfeltétel, hogy megkezdett projekthez nem igényelhető támogatás. Így az lenne az előnyösebb, ha nem lenne számla még.

   Új műhely építésére a 2009. évben lehet pályázni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  143. Tószegi Viola írta:

   Tisztelt Hölgyem!

   korábban egyéb ker.szolgáltatással működő EVA-ás Bt.-be cégembe szeretném férjem tevékenységét belevenni, aki alkalmazott épületasztalosként dolgozott eddig.
   Kérdésem az lenne, hogy kft-vé történő alakulásunkra igénybevehető -e támogatás? Továbbá bővíteni szeretnénk az asztalosműhelyt egy ablakgyártó géppel. Milyen lehetőségeink vannak?
   Válaszát előre is megkösöznve, Maradok üdvözlettel:
   Tószegi Viola

  144. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Tószegi Viola!

   A Kft-vé történő alakulásra nem lehet támogatást igényelni. Viszont az asztalosműhelyre és ablakgyártó gépre lehet támogatást igényelni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  145. V. Pál írta:

   Tisztelt Hölgyem!

   Egyéni vállalkozó vagyok 2004-től.Egy hátrányos helyzetű kistérségben szeretnék vendéglátó egységet nyitni. Milyen pályázati lehetőségek vannak számomra? Az épületet bérelném. Válaszát előre is megköszönve. Tisztelettel: V. Pál

  146. Seres Zsuzsa! írta:

   Tisztelt Hölgyem!

   Meglévő cég tevékenységi körét bővítenén. Automosó létrehozásához vásárolnánk nagynyomású mosó berendezést. Milyen pályázati lehetőségek vannak számomra?

   Köszönettel

  147. Juhász Mária írta:

   Tisztelt Forrás Centrum!
   MIFIN-es beruházási hitelt vettünk fel az összel, pályázhatunk e vissza nem térintendő támogatásra gépvásárláshoz? Négy éve működő optika és szemészet vagyunk. Köszönöm válaszát!

  148. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt V. Pál!

   A vendéglátó egység beindításához szükséges gépek beszerzésére, valamint az ingatlan fejlesztésére lehet pályázni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  149. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Seres Zsuzsa!

   Ez attól függ, hogy hol tervezi a beruházást megvalósítani. Kérem szíveskedjék a mérlegét és a projekt megvalósítási helyszínét megküldeni az info@forrascentrum.hu címre.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  150. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Juhász Mária!

   A MIFIN-es beruházási hitel nem akadálya annak, hogy pályázzon. A lényeges az, hogy hol tervezi a beruházást megvalósítani. Kérem szíveskedjék a mérlegét és a projekt megvalósítási helyszínét megküldeni az info@forrascentrum.hu címre.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  151. V. Pál írta:

   Tisztelt Hölgyem!

   2009. február 5.-én már érdeklődtem vendéglátó egység beindításához kapcsolódó pályázatokról. Következő kérdésem: 3-4 Millió Ft-ra szeretnék pályázni. Milyen feltételeknek kell megfelelnem? Mennyi önerővel kell rendelkeznem?

  152. Erzsi írta:

   Azután érdeklödöm hogy mezőgazdasági gépekre pályázni lehet-e valahol?

  153. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt V. Pál!

   A megvalósítás helyszínétől függ elég sok dolog. Kérem szíveskedjék a mérlegét és a projekt megvalósítási helyszínét megküldeni az info@forrascentrum.hu címre.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  154. Forrás Centrum írta:

   Kedves Erzsi!

   Ismereteim szerint rövidesen indul majd pályázat mezőgazdasági gépekre.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  155. Erzsi írta:

   Kedves Beáta.
   Nagyon szeretném ha értesítene ha elindul a mezőgazdasági pályázat, nagyon fontos lenne. Egy nagyértékü kombájt szeretnénk vásárolni és ahhoz valamilyen pályazatra nagyon nagy szükségünl lenn.
   Előre is köszönöm.
   Tisztelettel .Erzsi

  156. Forrás Centrum írta:

   Kedves Erzsi!

   Igyekszünk minden pályázatról időben beszámolni.

   Üdvözlettel: Csókási Beáta

  157. Kulcsár Csongor írta:

   Tisztelt Hölgyem!

   Keresnék olyan pályázatot ami egy induló borászat alapjainak megteremtéséhez adna támogatást. Köszönettel

   Kulcsár Csongor

  158. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Kulcsár Csongor!

   Sajnos induló cégek/magánvállalkozók nem pályázhatnak. Kedvezményes hitelt tud felvenni.

   Üdvözlettel:
   Csókási Beáta

  159. tibor írta:

   pálinka főzde technológiai fejlesztése agrárium vagy gvop.
   élelmiszer ipari gépvásárlás érdekelne

  160. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Tibor!

   Telephely fejlesztési és eszköz beszerzési pályázatot ajánlok önnek.

   Üdvözlettel:
   Csókási Beáta

  161. Tóth László írta:

   Üdv.! Érdeklődni szeretnék ,hogy mobil szárító berendezésre /szemestermény,gabona stb./ lehet -e pályázni?

  162. Forrás Centrum írta:

   Tisztel Tóth László!

   A listában szereplő gépekre lehet pályázni.

   Üdvözlettel:
   Csókási Beáta

  163. Gyula írta:

   Keresnék olyan pályázatot ahol kefés auto moso berendezés vásárlására ad támogatást!

  164. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Gyula!

   Telephely fejlesztési és eszköz beszerzési pályázatot ajánlok önnek.

   Üdvözlettel:
   Csókási Beáta

  165. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt D.György!
   Amennyiben a cég nem induló, akkor tud pályázni.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  166. Katona Éva írta:

   Érdeklődnék,tűzifa telephellyel rendelkezem egy fő alkalmazottal mint egyéni vállalkozó.Szükségem lenne egy 10 tonnás hídmérlegre és egy rönkhasító gépre.Milyen pályázati lehetőséget tudnék most igénybe venni???

  167. D.György írta:

   Kedves Beáta!

   Induló cukrászdához (cukrászati üzem nélkül) hűtőket, hűtővitriniket,
   pohár-tányérmosogatgépeket keresek pályázati lehetőségre
   Előre is köszönöm

  168. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt D.György!
   Amennyiben a cég nem induló, akkor tud pályázni.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  169. Gere Ferenc írta:

   Tisztelt Forrás Centrum Kft.Azt szeretném megtudni, hogy pályázhatunk e vissza nem téritendő támogatásra,műhely fejlesztésre, illetve tevékenységi kör bővitésre.Jelenlegi 2 fős BT-t szeretnénk további 2 fővel növelni.A fent emlitett beruházást hozzávetőleges számitás szerint 1.5-2millió ft-ból tudnánk megvalósitani.A BT-8éve működik,budapesti telephellyel,gumiszerelés szakmában.Megtisztelő válaszukat várva,kszönettel:Gere Ferenc.

  170. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Gere Ferenc!
   A cég gazdálkodási adataitól függ.
   Üdvözlettel: Forrás Centrum Kft.

  171. Rózsa Ágnes írta:

   Kedves Beáta!

   Pest megyében működő,vas és szinesfém hulladék felvásárló Kft-t működtetünk.Gépesítésre,környezetvédelemre,munkahely teremtésre,vállalkozás fejlesztésre szeretnék igényelni támogatást.Amennyiben lehetséges,kérnék egy időpontot személyes találkozásra.

  172. Forrás Centrum írta:

   Kedves Ágnes! Van lehetőség ilyen jellegű pályázatra! Kérem kűldje át az utolsó kettő lezárt év mérlegét, az info@forrascentrum.hu- ra!

   Tisztelettel: Forrás Centrum Kft.

  173. Forrás Centrum írta:

   Kedves Ágnes! Van lehetőség ilyen jellegű pályázatra! Kérem küldje át az utolsó kettő lezárt év mérlegét, az info@forrascentrum.hu-ra.
   Tisztelettel: Forrás Centrum Kft.

  174. Forrás Centrum írta:

   Tisztelt Rózsa Ágnes! Vegye fel velünk a kapcsolatot, az info@forrascentrum.hu email címen.
   Tisztelettel: Forrás Centrum Kft.

  175. Czifrik Gyula írta:

   Tisztelt Forrás Centrum !

   Élelmiszeriparban, vendéglátóiparban használatos,rozsdamentes feldolgozó asztal, munkaasztal ipari mosogató, állványos és falipolc VTSZ számát szeretném megtudni de sehol sem találom.

   Előre is köszönöm a segítséget !

  Szóljon hozzá

  Megjegyzés: A hozzászólás moderálható és törölhető.