EU pályázatok, hitelek, kockázati tőke és egyéb források vállalkozóknak, non-profit szervezeteknek

Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása - VP2-4.1.3.5-16

2016. november 29. (kedd) Írta: ForrasCentrum

A pályázatok benyújtása 2017. január 6-tól 2019 január 7-ig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehetséges.

A pályázati kiírás célja

Jelen felhívás alapján a Vidékfejlesztési Program Kertészeti ágazat fejlesztése című művelete adja, amelynek célja a kertészeti ágazatban tevékenykedők versenyképességének fokozása, a kertészeti ágazat hozzáadott érték termelésének növelése új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon célkitűzéséhez, amely a foglalkoztatottsági ráta 75%-ra növelését határozta el. A felhívás az építéssel nem járó kertészeti eszközök, a kertészeti ágazathoz kapcsolódó erőgépek, munkagépek beszerzésének támogatására irányul.

A pályázati kiírás célterületei

2A: A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció ösztönzési, különös tekintettel a piaci részvétel és orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra

2B: A generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdaságban – Amennyiben a kedvezményezett fiatal (40 év alatti) mezőgazdasági termelő

A pályázat benyújtásának határnapjai

Az alábbi napokig benyújtásra került projektek kerülnek együttese elbírálásra:
- 2017. február 06.
- 2017. március 06.
- 2017. április 06.
- 2017. július 06.
- 2017. október 06.
- 2018. január 08.
- 2018. április 09.
- 2018. július 09.
- 2018. október 09.
- 2019. január 07.

Támogatás mértéke:

A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem középmagyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
A kollektív módon (legalább 5, a feltételeknek megfelelő termelő kozorciumaként, termelői szövetkezetként, termelői csoportként, vagy szociális szövetkezetként) végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Támogatás összege:

Az igényelhető támogatás összege egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 20 millió forint, formája vissza nem térítendő támogatás.

Támogatható tevékenységek köre:

•    kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható – munkagépek beszerzése
•    kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése
•    kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges gépek, eszközök beszerzése
•    amennyiben a vállalkozás mezőgazdasági tevékenységéből származó árbevételének legalább 75%-a kertészeti tevékenységből származik:
o    maximum 1 darab, legfeljebb 80kW motorteljesítményű traktor beszerzése maximum 5 000 000 forintos áron
o    talajművelő gépek beszerzése

Nem támogatható tevékenységek

•    mezőgazdasági erőgépek beszerzése (kivéve önjáró betakarítógépek)
•    öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek, eszközök beszerzése
•    post-harvest tevékenység eszközeinek beszerzése (mosó, tisztító, válogató gépek)
•    természeti katasztrófát megelőzését szolgáló gépek, eszközök beszerzése

Kötelező vállalások

Létszámtartás: Amennyiben a kedvezményezett munkavállalót foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a megvalósítási, mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot, illetve a foglalkoztatottak számának bővítésétre tett vállalását.

Pályázók köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
•    mezőgazdasági termelők, akik tudják igazolni, hogy:
o    a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 STÉ üzemmérettel rendelkeznek
o    a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott
•    akik rendelkeznek Ügyfélkapuval
•    akik rendelkeznek MVH ügyfél-azonosítóval

Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek:
•    a pályázat megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre a Támogatói Okirat kibocsátásának napjától
•    a projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során
•    a projektet a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig kell fenntartani

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely:

•    amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban
•    a beruházást a támogatási kérelmet megelőzően megkezdte
•    aki jelen pályázatban, a VP-2-4.1.3.1-16, vagy a VP5-4.1.3.4-16 jelű pályázaton már részesült támogatásban

Jelen pályázati kiírás keretében maximum a megítélt támogatás 50%-a mértékéig előleg igényelhető

Részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében tudunk nyújtani, ezért kérjük, szíveskedjék hívni cégünk vezetőjét:

Pigniczki Sándor: 06-20-979-9753

Téma: Kertészet, Gépbeszerzési pályázatok, Gépvásárlási pályázatok |

Szóljon hozzá

Megjegyzés: A hozzászólás moderálható és törölhető.