EU pályázatok, hitelek, kockázati tőke és egyéb források vállalkozóknak, non-profit szervezeteknek

TÁMOP ismét

2007. június 12. (kedd) Írta: admin

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében kis- és középvállalkozásoknak van lehetőségük EU támogatás elnyerésére. A konstrukció keretében a vállalkozások 10-50 millió Ft-ig terjedő támogatást nyerhetnek el és a rendelkezésre álló keretösszeg 3 milliárd Ft. A pályázók az elszámolható költségekre kiemelkedően magas, 70 %-os támogatást igényelhetnek, vagyis az önrész arányának csak 30 %-osnak kell lennie. A képzési támogatás célja, hogy a magyar kis- és középvállalkozások versenyképességét és hatékonyságjavulását segítse a humán erőforrás fejlesztésével, oktatásával. Mint ismeretes a Nemzeti Fejlesztési Terv eddig is és a 2007-2013-ig terjedő időszakban is kiemelt prioritásként kezeli az emberi tőkét, a munkáltatók és a munkavállalók képzését.

 

A TÁMOP-2.1.5. pályázat célkitűzése, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatósága javuljon, erősödjön a középvállalkozások versenyképessége, a foglalkoztatók ösztönzést kapjanak munkavállalóik tudásának fejlesztésére. A pályázat keretében a szakmai és a vállalkozás tevékenységéhez szorosan kapcsolódó képzések indulhatnak, így pl. pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási oktatás és nem utolsó sorban az idegen nyelvi képzések is stb… A számítástechnikai és az informatikai képzettség növelése kulcsfontosságú a vállalkozások versenyképességének javításában, ezért a TÁMOP keretében erre is lehet pályázni. A munka- és egészségvédelmi ismeretek bővítése pedig a munkavállalók biztonságát szolgálja. A fentiek mellett a vezetők speciális tréning képzéseken vehetnek részt ismereteik bővítése érdekében. A TÁMOP keretében elnyert pályázaton a képzések magas színvonalát garantálja, hogy azt kizárólag akkreditált intézmények nyújthatják vagy pedig az oktatási formának szerepelnie kell az Országos Képzési Jegyzékben.

 

A pályázaton csak kis- és középvállalkozások vehetnek részt. A KKV törvény alapján csak az minősül középvállalkozásnak, amelynek min. 50 - max. 250 alkalmazottja van, továbbá éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Nem minősül középvállalkozásak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

 

Fontos még rögzíteni, hogy amennyiben egy vállalkozás éves szinten túllépi a foglalkoztatotti létszám vagy pénzügyi határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban az esetben veszíti el, illetve nyeri el a középvállalkozói minősítést, ha két egymást követő beszámolási időszakban túllépi az adott határértékeket vagy elmarad azoktól.

Téma: Oktatási pályázatok, Pályázat |

Szóljon hozzá

Megjegyzés: A hozzászólás moderálható és törölhető.