EU pályázatok, hitelek, kockázati tőke és egyéb források vállalkozóknak, non-profit szervezeteknek

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. január 26-i tájékoztató levele

2009. január 22. (csütörtök) Írta: Forrás Centrum

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a 2008-ban a megváltozott körülményekre tekintettel, a gazdasági válság hatásainak enyhítése céljából jogszabály módosításokat hajtott végre, amely a vállalkozások számára kedvezően módosította az elnyert pályázati támogatásokhoz kapcsolódó előleg lehívásának lehetőségét is. A módosítások hatásainak érdemi érzékelhetőségéhez azonban a Kedvezményezetteknek, és a velük szerződésben álló vállalkozók, alvállalkozóknak mielőbb igazodniuk kell a megváltozott körülményekhez.

1. A projekt megvalósításához nyújtható előleg kifizetése

A gazdasági válság hatásainak, kiemelten a kedvezményezettek pénzügyi terheinek csökkentése érdekében a Kormány az uniós támogatások folyósításának felgyorsításáról döntött, ennek részeként az igényelhető előleg összege megnövelésre került.

A jogszabály módosítások legfontosabb következménye ugyanis, hogy - általános szabályként - a támogatási szerződés keretében igényelhető előleg legalacsonyabb mértéke megváltozott. A korábbi 0-25%-os előlegnyújtási arány 25-40%-ra növekedett. A megemelt előlegösszeg maximális igénybevételére elsősorban gazdaságfejlesztési, turisztikai és munkahelyi képzést támogató projektek esetében van mód, amennyiben erre a pályázati felhívás, illetve a támogatási szerződés lehetőséget biztosít. Egyéb esetben (pl. önkormányzati fejlesztések) a kifizethető előleg általában a támogatási összeg 35%-a. Az átutalt előleg kizárólag a projekttel kapcsolatban felmerült kiadásokra fordítható.

Az előleg intézményének, a vonatkozó jogszabályi és szerződéses feltételeknek megfelelően a projekt gazdáknak a projekt keretében megvalósított, megkötött szerződés(ek)nek megfelelő szabályszerűen kiállított számlákkal alátámasztott költségeket haladéktalanul ki kell egyenlíteniük. Amennyiben az előleg a jóváhagyott projekttől eltérő módon kerül felhasználására, vagy visszatartásra kerül, akkor az intézményrendszer szabálytalansági eljárás indítására kötelezett, amely súlyosabb esetben a támogatás teljes összegének visszavonását eredményezheti.

2. A jóteljesítési garancia csökkentésének szükségessége

A beruházások kivitelezésekor – elsősorban az építési szerződések esetében – a Projektgazdák igen gyakran alkalmazzák a jóteljesítési garancia intézményét. Ez lényegében pénzügyi visszatartást jelent a számlák végösszegéből, fedezetként szolgálva a később felfedezett hibák kijavítására.
Ennek aránya a tapasztalatok szerint a szerződéses összeg 10-20 %-a, így a Projektgazda biztosítva érzi a szerződéses munkák megfelelő minőségű elvégzését, és fenntartását. A vállalkozók oldaláról nézve azonban ez sok esetben aránytalan többletterhet, - a kialakult válsághelyzetben - likviditási problémákat eredményez. Ugyanakkor a gyakorlatban átlagosan csak a szerződéses összeg maximum 3-5 %-át érinti a garancia érvényesítése.
A gyakorlat okán csak az indokolt, hogy a fentiekkel összhangban álló mértékben kerüljön 3-5%-nál magasabb jóteljesítési garancia előírásra.

3. Közbeszerzési eljárás gyakorlata

A közbeszerzési eljárások esetében kiemelt elvárás, hogy a Projektgazdák alap esetben a közbeszerzés nyílt eljárásos formáját alkalmazzák. Bár a hazai közbeszerzési törvény szerint megfelelő feltételek esetén tárgyalásos eljárás is alkalmazható, a közelmúltban lefolytatott európai uniós ellenőrzések tapasztalata az, hogy a tárgyalásos eljárással élő kedvezményezettek ellenőrzésének időigénye és a kilátásba helyezett szabálytalansági eljárások száma jelentősen nő. A tárgyalásos eljárás tehát kiemelkedő kockázatot jelent mind a kedvezményezett, mind a tagország számára.
A nyílt eljárással lefolytatott közbeszerzések időigénye nem hosszabb a tárgyalásos eljárásnál, ugyanakkor előnye a széleskörű verseny, átláthatóság, az esélyegyenlőség elvének fokozott érvényesítése. Mindezek alapján a kedvezményezettek számára ezúton szeretném megfogalmazni azt az elvárást, hogy általános gyakorlatként nyílt eljárást alkalmazzanak.

Téma: Operatív Program, Pályázat |

1 hozzászólás

  1. Turulcsirip - horvato írta:

    […] Fejlesztési Ügynökség 2009. január 26-i tájékoztató levele: A Nemzeti Fejlesztési.. http://blog.forrascentrum.hu/operativ-program/a-nemzeti-fejlesztesi-ugynokseg-2009-januar-26-i-tajek… « előző | horvato — 2009. 01. 23. […]

Szóljon hozzá

Megjegyzés: A hozzászólás moderálható és törölhető.