EU pályázatok, hitelek, kockázati tőke és egyéb források vállalkozóknak, non-profit szervezeteknek

Akár 70 % támogatás telephelyfejlesztésre

2013. január 4. (péntek) Írta: Forrás Centrum

A pályázatok kódja: DAOP-1.1.1/E-12, ÉAOP-1.1.1/D-12, KDOP-1.1.1/C-12, DDOP-1.1.1/D-12

A pályázatok benyújtása 2012. december 10-től    2013. január 28-ig lehetséges

Cél: A pályázati kiírás közvetett célja a KKV-k tevékenységének erősítése, a régiós kis- és
középvállalkozások tőkeellátottságának növelése, továbbá annak előmozdítása, hogy a
telephelyfejlesztéssel járó beruházások hozzájáruljanak a régió foglalkoztatottsági
szintjének növeléséhez.

A pályázati kiírás céljának teljesítéséhez a termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket
fejleszteni kívánó vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeik kialakításával és
fejlesztésével járulnak hozzá.

Önállóan támogatható tevékenységek:

Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:

1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése,
a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek
átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges
épületgépészeti beruházások végrehajtása.
Önállóan nem, csak az előző pontban felsorolt tevékenységekkel
együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:

1. Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, ahol
az alapinfrastruktúra hiánya, illetve nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás
betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének.

2. Eszközbeszerzés, eszköz lízing.

3. Projekt előkészítés.
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
2. Projekt szintű könyvvizsgálat

Amennyiben a projektre vonatkozóan megítélt támogatás összege meghaladja az 50 millió Ft-ot, a projektszintű könyvvizsgálat
Elszámolható költségek típusai

Jelen pályázat keretében a projekt előkészítés költségei kivételével csak a pályázat benyújtását követően felmerülő megvalósításhoz kapcsolódó alábbi költségek számolhatók el.

I. Előkészítési költségek

Projekt –előkészítés költségei

Kizárólag a pályázati projekthez közvetlenül kapcsolódó, szükséges engedélyezési,
kivitelezési dokumentumok elkészítésének költségei, és csak akkor számolhatóak el, ha
a projekt építési engedély köteles.

II. Megvalósítási költségek

1. Épület építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, helyreállítás, felújítás
Az építési költségek alatt kell érteni:

• komplex terület-előkészítés, területrendezés: megelőző mentő régészeti feltárás,
falkutatás, egyéb örökségvédelmi előkészítési tevékenység, irtási munkák, tényfeltárás, környezeti kármentesítés, lőszermentesítés, rekultiváció, műszaki beavatkozás, tereprendezés, talajmunka költsége;
• bontás, törmelék elhordás költsége;
• termelő és/vagy szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épületek építésének, a
meglévő épületek átalakításának, bővítésének, korszerűsítésének, helyreállításának,
felújításának költsége (ideértve deponálás, takarítás, építéshez szükséges ideiglenes
létesítmények, kútfúrás, kútépítés);
• technológiai szerelés (gépészet, villamosság stb.) költsége;
• a fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőrzés költsége;
• akadálymentesítés (pl. rámpa, lépcsőjáró berendezés, lift, piktogramok, Braille-írásos
táblák) költsége;
• az épületre aktiválható technológiafejlesztés költsége.

2. Alapinfrastrukturális beruházások költségei

Az infrastrukturális beruházások esetében a következő rendszerek kiépítésével, bővítésével,
átalakításával, korszerűsítésével, helyreállításával, felújításával kapcsolatos költségek
számolhatóak el:

• ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat és tárolók, korszerű tűzvédelmi hálózat;
• őrző-védelmi hálózat;
• gázhálózat, gázfogadó állomás;
• távhővezeték, egyéb fűtési, hűtési rendszerek;
• elektromos energiaellátás hálózata, transzformátor-állomás, közvilágítás;
• eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító;
• hulladékkezelő létesítmények;
• átereszek, vízi létesítmények;
• informatikai és telekommunikációs alaphálózat, a hálózat csatlakozási pontjai,
valamint az aktív hálózati eszközök;
• a projekt által érintett terület szükség szerinti leválasztása, bekerítése, egyéb célú
térburkolat;
• a terület használatához szükséges járdák, utak, parkolók;
• parkosítás, kertépítés;
• vasúti vágány;
• vonalas közmű kiépítése esetén, a közüzemi szolgáltatónak jogszabály vagy megállapodás alapján fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás, illetve azzal analóg
díjak (pl. csatlakozási díj);
• a fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőrzés.

3. Eszközbeszerzés

A működést és termelést elősegítő funkciók ellátásához, valamint új funkció kialakításához,
indításához szükséges új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök beszerzése (zárt végű pénzügyi lízing formájában is). Nettó 100.000 Ft alatti beszerzési értékű eszköz csak akkor támogatható, ha az a nettó 100.000 Ft feletti beszerzési értékű eszköz tartozéka. Eszközbeszerzésként az alábbi költségek számolhatók el:

• a tevékenységek végzéséhez szükséges új eszközök és berendezések vételára,
• szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége, beleértve az első minősítés, hitelesítés költségét is,
• betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett eszközhöz kapcsolódva),
• az eszközök első felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége,
• eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára az eszközbeszerzésre érvényes %-os korlátozáson belül.

Lízing esetén a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó eszköz - a maximum 24 havi megvalósítási időszakra eső - zárt végű pénzügyi lízing díjának elszámolására van lehetőség. Az eszköznek a projekt megvalósítási idejének végéig a pályázó tulajdonába kell kerülnie. A lízing szerződés kezdete egyben a projekt megkezdését is jelenti.
4. Szolgáltatások igénybevétele

• Nyilvánosság biztosítása
• Projektszintű könyvvizsgálat abban az esetben, ha a projekt igényelt támogatása meghaladja az 50 millió Ft-ot

Támogatás összege:

minimum 10 millió forint, maximum 100 millió forint

dél-dunántúli projekt esetén: minimum 10 millió forint, maximum 50 millió forint

Előleg:

A felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású projektelemekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a.

Pályázó lehet:

 aki, mikro-, kis-, és középvállalkozás;
 akinek az átlagos statisztikai létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben minimum egy fő volt;
 aki legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik;
 akinek a legutolsó lezárt üzleti évének beszámolója alapján meghatározott nettó árbevételének kevesebb, mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység teszi ki. (TEÁOR ’08 0111-0322)
 akinek a saját tőkéje nem negatív, illetve eléri a jegyzett tőke felét,
 a cég nem állhat csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt.
 aki rendelkezik Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel.
 A projekt során minimum 1 munkahelyet teremt;
 Pályázni gazdasági területen, vagy barnamezős projekt megvalósítási helyszínen van lehetőség.
Díjmentes pályázati minősítés! Amennyiben pályázni szeretne kérem, szíveskedjék cége utolsó lezárt évének mérlegét (egyéni vállalkozók esetén előző év SZJA-bevallását) faxon a 06-1-700-1911 számra, vagy e-mailen az info@forrascentrum.hu címre elküldeni és díjmentesen beminősítjük a pályázati alkalmasságot. Ha ezekkel nem rendelkezik, akkor küldje el üzleti elképzelését.

Amennyiben kérdése van, kérem, szíveskedjék irodánkat a 06-1-786-0183 vagy a 06-20-979-9763 vagy a 06-20-979-9753 számon hívni, vagy írjon emailt az info@forrascentrum.hu címre.

Téma: Telephely-fejlesztés, Gépbeszerzési pályázatok, Gépvásárlási pályázatok, Ingatlanfejlesztési pályázatok |

1 hozzászólás

  1. Horváth Szilveszter írta:

    Tisztelt Forráscentrum!
    Tudnak-e arról, hogy 2013. január 28. után, még 2013-ban újra meg lesz hirdetve telephelyfejlesztés, vagy ipartelepítés pályázat? Elérhető-e bármilyen információ vagy lehet-e sejteni a konstrukció típusát?
    Köszönettel várom válaszukat!

Szóljon hozzá

Megjegyzés: A hozzászólás moderálható és törölhető.