EU pályázatok, hitelek, kockázati tőke és egyéb források vállalkozóknak, non-profit szervezeteknek

Archive for február, 2009

Végre egyértelművé vált, hogy mit is kell tenni a TEÁOR számokkal. Többször is felmerült, hogy nem kell foglalkozni a TEÁOR számokkal, de valaki mégis úgy döntött, hogy jobb ha módosítja mindenki. Természetesen ismét a vállalkozások húzzák a rövidebbet, mert nekik kell gondoskodniuk arról, hogy a cégkivonatban megfelelő TEÁOR számok szerepeljenek.

Mit is kell tennünk: A tárolt cégkivonatban (http://www.e-cegjegyzek.hu/info/page/ceginfo) ellenőrizhetők a jelenlegi TEÁOR számok, valamint hogy az automatikus Cégbíróság általi átfordítás (TEÁOR ‘08-ra) eredményes volt-e. Minden olyan TEÁOR számot amely nem ‘08-ra végződik módosítani kell, ezt a Cégnek kell kezdeményezni! A módosítást az illetékes cégbírósághoz kell benyújtani. A benyújtást csak ügyvéd végezheti.

A nyertes pályázók szerződéses kötelezettségeit a GOP 2. prioritásán és a KMOP 1. prioritásán  belül, 2007-ben és 2008-ban megjelent GOP-2.1.1/A (KMOP-121/A), GOP-2.1.1/B (KMOP-121/B), GOP-2.1.1/C, GOP-2.1.2/B és GOP-2.1.2/C konstrukciók esetében támogatásban részesített projektek vonatkozásában az Irányító Hatóság a pénzügyi és gazdasági válság hatásai miatt az alábbiak szerint enyhítette: 

A kedvezményezetteknek az alábbi vállalási feltétel egyikét kell teljesíteniük:

  • A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlagos éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) százalékos reálváltozása a bázisárbevételhez képest nem csökken az alábbi értékeket meghaladó mértékben:
    • Közép-Magyarországi régióban és a nem hátrányos helyzetű kistérségekben megvalósuló fejlesztések esetén: 5%
    • Hátrányos helyzetű kistérségekben és a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben: 10%

A település hátrányos helyzetének megítélése szempontjából a pályázat beadásakor érvényes szabályozás irányadó. Több megvalósítási helyszín esetén a kedvezőbb vállalási feltétel alkalmazására van lehetőség a GOP pályázatainál, amennyiben a projektben megjelölt megvalósítási helyszínek egyike hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű kistérségbe esik.

Azon konstrukciók esetében, ahol az árbevétel növekményre vonatkozó vállalás többlet pontot jelentett, szerződésmódosítás esetén a projekt újraértékelésére, újrapontozására kerül sor. Amennyiben az újraértékelés utáni pontszám nem éri el az eredeti pályázati útmutatóban rögzített támogathatósági minimum pontszámot, akkor a kedvezményezettnek alábbi létszámra vonatkozó feltételt kell teljesítenie.

VAGY

  • A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben a kedvezményezett éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.)