EU pályázatok, hitelek, kockázati tőke és egyéb források vállalkozóknak, non-profit szervezeteknek

Archive for október, 2008

A vagyonosodási vizsgálatok története

A 2006. év óta a vállalkozások, a vállalkozások alkalmazottai és tulajdonosai érdeklődésére fokozottan tartanak számot az APEH által megindított vagyonosodási vizsgálatok. Az elhúzódó ellenőrzési eljárások következményei lehetnek a munkából történő tartós kiesés, a vagyoni helyzetben megállapítások esetén bekövetkező erőteljes változások, a vállalkozói kedv és a tulajdonosi elkötelezettség megcsappanása.

Mindenkinek van története, közvetett vagy közvetlen élménye a vagyonosodási vizsgálatok menetét illetően, de arról hogy pontosan hogyan zajlik le egy vagyonosodási vizsgálat korrekt és pontos jogi, adóigazgatási és gyakorlati ismeretekkel kevesen rendelkeznek.

A vagyonosodási vizsgálatokról számokban:

A 2007. évben az APEH 11.025 vagyonosodási vizsgálatot zárt le. A vizsgálatok eredményességéről annyi tudható, hogy a lezárt ügyekben összességében csaknem 43 milliárd forintnyi adóhiányt tártak fel átlagosan 3,9 millió Ft-ot (Az 50%-os adóbírság és a késedelmi kamat tovább gyarapítja a fizetendő összeget).

A 2008-as féléves mérleg alapján a jogerősen befejezett vizsgálatok száma 5430. A jogerősen lezárt vagyonosodási vizsgálatok megállapítási értéke 19 milliárd 560 millió forint, ellenőrzésenként átlagosan 3,6 millió Ft késedelmi kamat és adóbírság nélkül. 2009-ben államigazgatási források szerint az áthúzódó ügyeket is figyelembe véve elérheti a 12.000-et a vagyonosodási vizsgálatok száma.

A vagyonosodási vizsgálat célja:

A kiugróan magas megállapított adóhiány összeg ellenére APEH oldalról is - más adónemek ellenőrzési hatékonyságát csökkentve - komoly kapacitásokat emésztenek föl a vagyonosodási vizsgálatok. Ezen adóigazgatási eljárás igazi célja nem is az adóhiány ‘termelése’, hanem a terelő-hatás révén az adófizető társadalom adózói magatartásának javítása, egy olyan országban, ahol a külföldi összehasonlításokban is kirívóan rossz az adómorál és az adóelkerülés egyenesen nemzeti sport.

Az adóalany célja vagyonosodási vizsgálat előtt/alatt:

Akit személyében érint, érinthet, nem társadalmi hasznosságról és nemzetgazdasági adótömeg növekedésről elmélkedik, ösztönszerűen a veszteségminimalizálás stratégiáját követi. Megfelelő jogi, számviteli, adóigazgatási ismeretek nélkül nehézkes a célra tartás; az adózói igazságért keményen meg kell küzdeni a vagyonosodási vizsgálat során. (Különösen igaz a fenti megállapítás annak a ténynek a tükrében, hogy az ellenőrzés szakmai és az ellenőrök felkészültségbeli színvonal messze az adóalanyok felkészültségbeli színvonala fölött áll.)

A cikket Képes György adószakértő úr készítette. Amennyiben kérdése van a vagyonosodási vizsgálatokkal kapcsolatban tegye fel a blogban és az adószakértő úr válaszol. Ha úgy érzi, hogy személyesen szeretne felvilágosítást kérni, akkor kérjen időpontot egy ingyenes konzultációra a 06-20-979-9763-as számon, vagy az info@forrascentrum.hu e-mail címen.

Alig, hogy lezárult újra is indult a Vállalati innováció támogatása (GOP-2008/2-1.3.1) című pályázati kiírás az alábbi feltételekkel:

A pályázat célja:

A konstrukció célja olyan azon vállalkozások innovációs tevékenységeinek támogatása, ame-lyek meglévő K+F eredményre (prototípus vagy termék) új vagy jelentősen javított, korszerű, magas értéket képviselő, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozását, piaci bevezetését vállalják.

A pályázók köre:

• gazdasági társaságok (kivéve non profit gazdasági társaságok),
• szövetkezetek,

Támogatható tevékenységek köre

1. Kísérleti fejlesztés: az alkalmazott (ipari) kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése (idetartozik a kereske-delmi felhasználásra nem kerülő prototípus elkészítése is), azzal, hogy nem minősül kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létező szolgáltatásokon végzett rutinszerű változtatás, még ha az az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejlődését is eredményezi, de termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti gyártása és teszte-lése szintén ebbe a körbe tartozik, amennyiben azokat nem lehet felhasználni vagy átalakítani ipari vagy kereskedelmi alkalmazás vagy hasznosítás céljából.

Marketing:

Azon tevékenységek összessége, amelyek a vállalkozás által létrehozott új vagy továbbfejlesztett termék, technológia, szolgáltatás piacon történő megjelenését szolgálják. Kizárólag a termék-, technológia-, szolgáltatásfejlesztésig tartó marketing tevékenység támo-gatható!

A kísérleti fejlesztés kötelezően részét kell képezze a benyújtott pályázatnak. Kísérleti fejlesztésre a K+F projekttámogatás jogcím keretében lehet pályázni.

A támogatás mértéke

A  támogatás mértéke a projekt összköltségének 25 százalékát, amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor:
 - kisvállalkozásnak minősül, akkor a támogatás mértéke 20 százalékponttal növekszik,
 - középvállalkozásnak minősül, akkor 10 százalékponttal növekszik. 
 

Támogatás összege

Minimum 25 millió Ft - maximum 250 millió Ft

A pályázat benyújtása 2008.november 24 és 2009. január 9-ig lehetséges.