EU pályázatok, hitelek, kockázati tőke és egyéb források vállalkozóknak, non-profit szervezeteknek

Archive for február, 2011

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közzétette az Új Széchenyi Terv végleges pályázati kiírásait. A pályázatokat várhatóan 2011. március 11-től lehet majd beadni. Van új termék is a Széchenyi Terv pályázatai között, így pl. akár 10 % önerővel is megvalósítható egy projekt a mikro-vállalkozásoknak szóló pályázat keretében. Az alábbiakban az egyes pályázati kiírások főbb változásait foglaljuk össze:

Az eszközbeszerzési pályázat főbb változásai:

  • Támogatás mértéke: Vidéken 40 %, Pest megye 35 %, Budapest 30 %
  • Használt gép nem vásárolható
  • Technológiai korszerűsítést eredményező, új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök vételára (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka).
  • Szoftverek beszerzése (maximum a projekt összes elszámolható költségének 25%-áig), egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével.
  • A pályázat keretében az igényelhető támogatás összege: minimum 3.000.000 Ft, maximum 20.000.000 Ft lehet.
    A pályázat keretében előleg igénylésre nincs lehetőség
  • A pályázónak vállalni kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámnak átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá, vagyis a negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5. (Bázislétszám a pályázat beadását megelőző év -2010- éves átlagos statisztikai állományi létszáma).
  • A projekt befejezési évét követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak növekednie kell a támogatási összeg 5%-val a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest, vagy 5%-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

Egy új termék mikro-vállalkozásoknak (10 fő alatti cégeknek):

A jelen pályázati kiírás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes hitel együttes biztosítása révén segítse a mikrovállalkozásokat, hogy kis lépéssel fejlesszék a vállalkozásukat technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül. A pályázati kiírás alapján kizárólag abban az esetben hozható pozitív pályázati döntés, amennyiben a pályázó mind a vissza nem térítendő támogatás mind pedig a visszatérítendő támogatás (hitel) megszerzésére jogosultságot szerez.

A pályázó 10% saját forrást (önerőt) köteles biztosítani.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati Projektérték 45%-a lehet, de legfeljebb 4 millió Ft. 
A visszatérítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati Projektérték 60%-a lehet, de legfeljebb 8 millió Ft. 
A vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a visszatérítendő támogatás összegét.

A projekt tárgya lehet telek, ingatlanvásárlás, gép és eszközbeszerzés, szoftvervásárlás.

Díjmentes pályázati minősítés! Amennyiben 2011-ben pályázni szeretne kérem, szíveskedjék cége utolsó lezárt évének mérlegét (egyéni vállalkozók esetén előző év SZJA-bevallását) faxon a 06-1-700-1911 számra, vagy e-mailen az info@forrascentrum.hu címre elküldeni és díjmentesen beminősítjük a pályázati alkalmasságot.