EU pályázatok, hitelek, kockázati tőke és egyéb források vállalkozóknak, non-profit szervezeteknek

Archive for 'Energetikai pályázatok'

A pályázatok benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehetséges.

Nem támogathatók a Közép-Magyarországon megvalósuló fejlesztések.

A pályázati kiírás célja

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelent felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.
A jelen felhívás célcsoportjába azok a vállalkozások és vállalkozók tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként a helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatban kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Támogatás mértéke:

Támogatási kategória    Régió    Mikro- és kisvállalkozások    Középvállalkozások
Regionális beruházási támogatás    Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl    50%
Közép-Dunántúl    50%    45%
Nyugat-Dunántúl    45%    35%
Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás    50%    50%

Támogatás összege:

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft.

Támogatható tevékenységek köre:

•    Önállóan támogatható tevékenységek:
o        Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszközök beszerzése – kötelező projektelem minimum a projekt elszámolható költségeinek 50%-a mértékig
•    Önállóan nem támogatható tevékenységek
o    Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával
o    Infrastrukturális és ingatlan beruházás
o    Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek
o    A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Kötelező vállalások

1)    Nettó árbevétel növelése

A projekt befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év éves nettó árbevétele:
A HÁROM KÖZÜL EGY SZEMPONT VÁLLALÁSA KÖTELEZŐ!
•    a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest
•     a projekt befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest
•    a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben eléri összesen a legalább a támogatási összeget

Pályázók köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
•    mikro-, kis-, és középvállalkozások
•    amelyek rendelkeznek legalább 1 teljes, lezárt üzleti évvel, amelybe nem tartozik bele az elő társaságként történő működés
•    melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
•    amely feldolgozóipari tevékenységet kíván fejleszteni

Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek:
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely:

•    nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül
•    amely a tartalmi értékelési szempontok alapján eléri az 50 pontot
•    amely támogatásban részesült a GINOP-1.2.2-16, vagy a GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú felhívások valamelyikében
•    amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetén az adóalapba számított bevételt
•    amellyel szemben a NAV, illetve az elő szervezete által indított végrehajtási eljárás folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásának az időpontjában
•    amely a fejlesztést hulladék újrahasznosítási tevékenységhez kívánja igénybe venni

Jelen pályázati kiírás keretében maximum előleg igényelhető a támogatási összeg 50%-a, de maximum 125 millió forint mértékig.

Részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében tudunk nyújtani, ezért kérjük, szíveskedjék hívni cégünk vezetőjét:

Pigniczki Sándor: 06-20-979-9753

Beadási határidő: 2016. július 1-től (régiónként eltérő beadási dátum, mely még nem került kihirdetésre) (more…)