EU pályázatok, hitelek, kockázati tőke és egyéb források vállalkozóknak, non-profit szervezeteknek

GINOP-2.1.8-17 - A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

2017. szeptember 20. (szerda) Írta: Forrás Centrum

Rövidesen GINOP-2.1.8-17 - A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén című pályázati felhívás. A pályázatok benyújtása várhatóan 2017. november 30. 9 órától 2018. január 31-én 12 óráig lehetséges.

Nem támogathatók a Közép-Magyarországon megvalósuló fejlesztések.

A pályázati kiírás célja: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban GINOP) kiemelt célcsoportja a magyar Kormány és az Európai Unió újraiparosítási stratégiájával összhangban a termelő szektor vagy más néven feldolgozó ipar, melyet első sorban az TC3, illetve kisebb fókuszáltsággal a TC1, TC2 és TC4 alatt támogat a program. A termelő tevékenységek Európából Ázsiába történő áttelepülése előnytelenül hatott a gazdasági szerkezetre, a munkanélküliségi ráta növekedett, különös tekintettel az alacsonyabban képzettek körében. A fejlesztések eredményeként a vállalkozások termelékenysége növekszik, árbevételük emelkedik, új export piacokra léphetnek be. A folyamat eredményeként fenntartható munkahelyek jönnek létre, illetve az így generált gazdasági növekedés idővel növeli a fogyasztást a belső piacon is. Jelen Felhívás célja a hazai mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése adaptív technológiai innovációs tevékenységek támogatásával.

A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál
- új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy
- új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

Támogatás mértéke:
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség: 50%-a lehet.

Támogatás összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 15 millió forint.

Támogatható tevékenységek köre:
• Önállóan támogatható tevékenységek:
o Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
o Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

Kötelező vállalások:
1) Saját tőke mértékének növelése
A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.

Pályázók köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
• mikro-, kis-, és középvállalkozások, melyek rendelkeznek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel
• melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
• amely a tartalmi értékelési szempontok alapján eléri a 40 pontot
• amely nem rendelkezik benyújtott támogatási kérelemmel a GINOP 2. prioritáson
• a projekt összköltsége nem haladja meg az utolsó lezárt üzleti év árbevételének összegét

Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek:
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely:
• amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban
• amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül
• amellyel szemben a NAV, illetve az elődszervezete által indított végrehajtási eljárás folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásának az időpontjában
• amely a fejlesztést hulladék újrahasznosítási tevékenységhez kívánja igénybe venni
• támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele kevesebb, mint 10 millió forint

Jelen pályázati kiírás keretében maximum a megítélt támogatás 75%-a mértékéig előleg igényelhető.
Részletesebb pályázati tájékoztatással kapcsolatban kérjük, szíveskedjék hívni irodánkat a 06209799763-as számon vagy küldjön email-t az info@forrascentrum.hu címre

Téma: Gépbeszerzési pályázatok, K+F, innováció, Gépvásárlási pályázatok |

Szóljon hozzá

Megjegyzés: A hozzászólás moderálható és törölhető.