EU pályázatok, hitelek, kockázati tőke és egyéb források vállalkozóknak, non-profit szervezeteknek

GINOP-1.2.3-8.3.4-16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

2016. szeptember 14. (szerda) Írta: Forrás Centrum

A pályázatok benyújtása 2017. január 31-től 2019. január 31-ig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehetséges.

Nem támogathatók a Közép-Magyarországon megvalósuló fejlesztések.

A pályázati kiírás célja

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Támogatás mértéke:

A projekt keretében igényelhető:
-    vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összköltségének a 30%-a
-    Az igényelhető éven túli kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

Támogatás összege:

A projekt keretében igényelhető:
-    vissza nem térítendő támogatás összege 5-50 millió forint
-    visszatérítendő támogatás összege 10-145 millió forint

Támogatható tevékenységek köre:

•    Önállóan támogatható tevékenységek:
o    Minimum nettó 100.000 forint egységárú új eszköz beszerzése
•    Önállóan nem támogatható tevékenységek
o    Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (maximum a projekt elszámolható összköltségének 10%-a mértékig)
o    A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása (maximum a projekt elszámolható összköltségének 80%-a mértékéig, maximum nettó 200 ezer Ft/négyzetméter költségig)
o    Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) beszerzése (hardver esetén a minimum nettó egységár 30.000 forint) – Szoftverek beszerzési költsége maximálisana  projekt elszámolható költségének 15%-áig vehetők figyelembe.
o    A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek (önállóan nem támogathatók, de kötelezően megvalósítandók, a projekt összköltségének legfeljebb 0.5%-át érhetik el)

Kötelező vállalások

A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projektet fenntartja, működteti illetve a megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles adatot szolgáltatni.

Pályázók köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
•    mikro-, kis-, és középvállalkozások
•    melyek rendelkeznek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel
•    melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
•    melyek utolsó teljes, lezárt üzleti évében az éves nettó árbevétele vagy adóalapba számított bevétele meghaladta a 15 millió forintot
•    amennyiben nem szabad vállalkozási zónában valósul meg a projekt és a beruházás feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányul valamint a támogatást igénylő megfelel felhívásban szereplő kritériumok valamelyikének
•    a projekt elbírálása során előnyben részesülnek azok a fejlesztések, amelyek az Irinyi Tervben kiemelt fejlesztendő ágazatokban valósulnak meg

Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek:
A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni. A beruházás tárgya a futamidő végéig nem idegeníthető el.
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely:

•    amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban
•    amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül
•    amely a pontozási rendszerben nem éri el az 55 pontot
•    amellyel szemben a NAV, illetve az elő szervezete által indított végrehajtási eljárás folyamatban van a támogatási kérelem benyújtásának az időpontjában
•    amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett)
•    amely a fejlesztést hulladék újrahasznosítási tevékenységhez kívánja igénybe venni
•    amely kizárólag raktárra, szociális helyiségre és/vagy irodára vonatkozó fejlesztést kíván megvalósítani

Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb a vissza nem térítendő támogatási összeg 50%-a igényelhető előlegként.

Részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében tudunk nyújtani, ezért kérjük, szíveskedjék hívni cégünk vezetőjét:

Pigniczki Sándor: 06-20-979-9753

Téma: Gépvásárlási pályázatok |

Szóljon hozzá

Megjegyzés: A hozzászólás moderálható és törölhető.