EU pályázatok, hitelek, kockázati tőke és egyéb források vállalkozóknak, non-profit szervezeteknek

Kormányhatározatok a 2014. évi pályázatokkal kapcsolatban

2014. szeptember 22. (hétfő) Írta: ForrasCentrum

Magyarország Kormánya 2014. szeptember 16-án két, a pályázati rendszer szempontjából fontos határozatot is hozott.

Az első a 2014. II. félévben meghirdetni tervezett európai uniós pályázati felhívásokhoz kapcsolódó feladatokról szóló 1509/2014. (IX. 16.) kormányhatározat. Ebben a Kormány kijelöli a 2014. II. félévben meghirdetendő pályázatokért felelős minisztereket, illetve a szakmai munka megkezdésének határidejéül a 2014. október 6-ai napot tűzi ki. Szintén a fenti határidővel szükséges a Miniszterelnökségnek a jogi és technikai feltételeket biztosítania. A határozat alapján a 2014. II. félévben igényelhető támogatások az alábbi címen lesznek igényelhetők:

Fiatalok vállalkozóvá válása (keretösszeg: 4 milliárd forint)
Munka és magánélet összeegyeztetését szolgáló projektek (keretösszeg: 4 milliárd forint)
Kisgyermekkori nevelés támogatás (keretösszeg: 1,5 milliárd forint)
Felzárkóztató egészségügyi szakképzési program (keretösszeg: 0,7 milliárd forint)
Ivóvízminőség-javítás (keretösszeg: 8,7 milliárd forint)
Szennyvízelvezetéssel és szennyvízkezeléssel kapcsolatos fejlesztések (keretösszeg: 50 milliárd forint)

A második határozat az európai uniós programok likviditási hiányának kezeléséről született. Ebben a határozatban a Kormány jóváhagyta a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 200 milliárd forint összeggel történő túllépését. A fenti összeget a határozat szerint a kifizetésekhez igazodva szükséges felhasználni.

Az alábbiakban olvashatóak a határozatok teljes terjedelmükben:

A Kormány 1509/2014. (IX. 16.) Korm. határozata

a 2014. II. félévben meghirdetni tervezett európai uniós pályázati felhívásokhoz kapcsolódó feladatokról

A Kormány

1. felhívja az érintett minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2014–2020-as tervezési időszak keretében az elsőként meghirdetésre kerülő pályázatok megjelentetéséhez szükséges szakmai munkát kezdjék meg az 1. melléklet szerint,

Felelős:

nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2014. október 6.

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2014–2020-as tervezési időszakban meghirdetésre kerülő pályázatok megjelentetéséhez szükséges jogi és technikai feltételeket biztosítsa.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2014. október 6.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

OP neve     Felelős tárca     Pályázati kiírás címe     Pályázati kiírás keretösszege (Mrd Ft)
GINOP     NGM     Fiatalok vállalkozóvá válása     4,0
GINOP     NGM     Munka és magánélet összeegyeztetését szolgáló projektek     4,0
EFOP     EMMI     Kisgyermekkori nevelés támogatása     1,5
EFOP     EMMI     Felzárkóztató egészségügyi szakképzési program     0,7
KEHOP     NFM     Ivóvízminőség-javítás     8,7
KEHOP     NFM     Szennyvízelvezetéssel és szennyvízkezeléssel kapcsolatos fejlesztések     50,0

1. melléklet az 1509/2014. (IX. 16.) Korm. határozathoz

A Kormány 1510/2014. (IX. 16.) Korm. határozata

az európai uniós programok likviditási hiányának kezeléséről

A Kormány

1. a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 5. melléklet 2. pontja alapján, a strukturális és kohéziós támogatásokból megvalósuló európai uniós programok finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím 200 000,0 millió forint összeggel történő túllépését az európai uniós támogatások Európai Bizottság általi átutalását követően a beérkező uniós források megfelelő előirányzaton történő bevételi elszámolására és a megnyitott előirányzat-felhasználási keret visszarendezésére vonatkozó kötelezettség mellett,

Felelős:

nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pont szerinti előirányzat-túllépés összegét ütemezetten, a kifizetésekhez igazodva használja fel.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Téma: Pályázat |

1 hozzászólás

  1. Szabó Istvá Dezső írta:

    Gránit Szabó Kft érdeklődne a lehetséges pályázatokra .vagy fejlesztési támogatásra.Munkahely
    megtartó Pl.
    Szabó István Dezső
    Tel.06209666328

Szóljon hozzá

Megjegyzés: A hozzászólás moderálható és törölhető.