EU pályázatok, hitelek, kockázati tőke és egyéb források vállalkozóknak, non-profit szervezeteknek

Archive for 'Pályázat'

Az Új Széchenyi Terv keretében ismét elindult az Eszközbeszerzés mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztéséhez című (GOP-2011-2.1.1/A és KMOP-2011-1.2.1/A) pályázat.

Beadási határidő: 2011. március 1-től 2012. december 31-ig

A pályázat keretében 3-20 millió Ft, 20-40% mértékű vissza nem térítendő állami támogatás nyerhető el a megvalósítás helyszínétől és a vállalkozási formától függően!

Támogatható tevékenységek:

 Technológiai fejlesztést eredményező beruházások, eszközbeszerzés az alábbiak szerint (minimum egységár nettó 200.000 Ft/db, a pályázható eszközök, a pályázható eszközök listája vámtarifaszám alapján van meghatározva):
o új eszköz beszerzése

Néhány példa (a lista nem teljes!!!):

 hűtő- és fagyasztógép
 laboratóriumi készülékek
 ipari mérlegek
 kenyérsütéshez kapcsolódó kellékek
 nyomdai gépek
 mérőműszerek
 targonca
 szövő és varrógépek, egyéb textilipari gépek
 faipari gépek
 asztalosipari gépek
 gumi vagy műanyagfeldolgozó gépek
 médiaiparhoz kapcsolódó berendezések

 optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző-, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai
 orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi bútor (pl. műtőasztal, vizsgálóasztal, kórházi ágy, mechanikus felszereléssel, fogorvosi szék, röntgengép); forgatható fodrászszék és hasonló szék, döntő és emelő szerkezettel; mindezek alkatrésze

 Információs technológia-fejlesztés:
o hardver (minimum egységár nettó 30.000 Ft/db),
o szoftver (az összberuházás maximum 25%-ig)

Támogatás intenzitása:

Az igényelhető támogatás összege az összberuházás mértékének
Vidéken:
- Mikro-, kis- és középvállalkozás: 40%
Pest megyében:
- Mikro, kis- és középvállalkozás: 35%
Budapesten:
- Mikro- és kisvállalkozás: 30%
- Középvállalkozás: 20%
A pályázat keretében előleg nem igényelhető!

Pályázó lehet:
 aki, mikro-, kis-, és középvállalkozás;
 akinek az átlagos statisztikai létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben minimum egy fő volt;
 aki legalább két lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik;
 akinek a saját tőkéje nem negatív, illetve eléri a jegyzett tőke felét,
 aki nem áll csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt,
 rendezett munkaügyi feltételekkel rendelkeznek (pl. nincs munkaügyi bírság),
 akivel, vagy amellyel szemben nincs a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárási folyamat a pályázat benyújtásának időpontjában.
FONTOS:

A pályázónak az alábbi kötelezettségek kell vállalnia:

A pályázónak vállalni kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámnak átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá, vagyis a negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5. (Bázislétszám a pályázat beadását megelőző év -2010- éves átlagos statisztikai állományi létszáma).

Ezen felül a projekt befejezési évét követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak növekednie kell:
• a támogatási összeg 5%-val a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest, vagy
• 5%-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

A beruházási összeg nem haladhatja meg az utolsó lezárt teljes üzleti év éves nettó árbevételét vagy egyéni vállalkozó esetében az adóalapba beszámított bevételét.

Díjmentes pályázati minősítés! Amennyiben 2012-ben pályázni szeretne az Új Széchenyi Terv keretében kérem, szíveskedjék cége utolsó lezárt évének mérlegét (egyéni vállalkozók esetén előző év SZJA-bevallását) faxon a 06-1-700-1911 számra, vagy e-mailen az info@forrascentrum.hu címre elküldeni és díjmentesen beminősítjük a pályázati alkalmasságot.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közzétette az Új Széchenyi Terv végleges pályázati kiírásait. A pályázatokat várhatóan 2011. március 11-től lehet majd beadni. Van új termék is a Széchenyi Terv pályázatai között, így pl. akár 10 % önerővel is megvalósítható egy projekt a mikro-vállalkozásoknak szóló pályázat keretében. Az alábbiakban az egyes pályázati kiírások főbb változásait foglaljuk össze:

Az eszközbeszerzési pályázat főbb változásai:

 • Támogatás mértéke: Vidéken 40 %, Pest megye 35 %, Budapest 30 %
 • Használt gép nem vásárolható
 • Technológiai korszerűsítést eredményező, új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök vételára (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka).
 • Szoftverek beszerzése (maximum a projekt összes elszámolható költségének 25%-áig), egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével.
 • A pályázat keretében az igényelhető támogatás összege: minimum 3.000.000 Ft, maximum 20.000.000 Ft lehet.
  A pályázat keretében előleg igénylésre nincs lehetőség
 • A pályázónak vállalni kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámnak átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá, vagyis a negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5. (Bázislétszám a pályázat beadását megelőző év -2010- éves átlagos statisztikai állományi létszáma).
 • A projekt befejezési évét követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak növekednie kell a támogatási összeg 5%-val a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest, vagy 5%-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

Egy új termék mikro-vállalkozásoknak (10 fő alatti cégeknek):

A jelen pályázati kiírás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes hitel együttes biztosítása révén segítse a mikrovállalkozásokat, hogy kis lépéssel fejlesszék a vállalkozásukat technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül. A pályázati kiírás alapján kizárólag abban az esetben hozható pozitív pályázati döntés, amennyiben a pályázó mind a vissza nem térítendő támogatás mind pedig a visszatérítendő támogatás (hitel) megszerzésére jogosultságot szerez.

A pályázó 10% saját forrást (önerőt) köteles biztosítani.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati Projektérték 45%-a lehet, de legfeljebb 4 millió Ft. 
A visszatérítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati Projektérték 60%-a lehet, de legfeljebb 8 millió Ft. 
A vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a visszatérítendő támogatás összegét.

A projekt tárgya lehet telek, ingatlanvásárlás, gép és eszközbeszerzés, szoftvervásárlás.

Díjmentes pályázati minősítés! Amennyiben 2011-ben pályázni szeretne kérem, szíveskedjék cége utolsó lezárt évének mérlegét (egyéni vállalkozók esetén előző év SZJA-bevallását) faxon a 06-1-700-1911 számra, vagy e-mailen az info@forrascentrum.hu címre elküldeni és díjmentesen beminősítjük a pályázati alkalmasságot.

A közreműködő szervetek egyre gyakrabban végeznek el helyszíni ellenőrzéseket a projektet megvalósító pályázóknál. Amennyiben nem készül fel az ellenőrzött cég az akár azt is eredményezheti, hogy részben vagy egészben elveszíti az elnyert támogatást. A helyszíni ellenőrzés során az ellenőrök általában megnézik a pénzügyi és könyvelési dokumentumokat, valamint megtekintik a beszerzett gépeket vagy a projekt egyéb elemeit. A legfontosabb az, hogy a projektnek legyen külön projekt-dossziéja. A pályázat helyszíni ellenőrzésekor az alábbi dokumentumokra lesz szükség:

1) 30 napnál nem régebbi Cégkivonat/Vállalkozói igazolvány (amennyiben a pályázat benyújtása, illetve a szerződéskötéshez benyújtott cégkivonat adataihoz képest változás történt)

2) Szakhatósági engedélyek: telepengedély, működési engedély stb.

3) A projekthez kapcsolódó könyvelési dokumentumok:

▪ tárgyi eszköz nyilvántartó kartonok
▪ befejezetlen beruházások könyvelése
▪ támogatások könyvelése
▪ főkönyvi számla

4) (A pályázathoz kapcsolódóan a kedvezményezettnek a projekttel kapcsolatos költségeiről és a támogatásról a könyvelésben is megjelenő, elkülönített nyilvántartást kell vezetnie. Ez azt jelenti, hogy számlatükörben külön számlaszámokat kell képezni, amelyen a csak a projekttel kapcsolatos költségek és a kapott támogatás szerepelhet. A pályázati dokumentációt mindenhol fizikailag elkülönített módon szükséges tárolni, úgy, hogy a pályázati pénzek és a támogatás felhasználása analitikus nyilvántartásokkal nyomon követhető legyen.)

5) Amennyiben már történt támogatás lehívás, a támogatási összeg beérkezését igazoló bankszámlakivonat.

6) A pályázattal kapcsolatba hozható hivatalos háttér-dokumentáció:

▪ megrendelések
▪ megrendelés visszaigazolások
▪ szerződések
▪ számlák
▪ kifizetést igazoló bizonylatok (átutalás esetében bankszámlakivonat, készpénzfizetésnél kiadási pénztárbizonylat)
▪ szállítólevél vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv
▪ teljesítés igazolások
▪ üzembehelyezési jegyzőkönyvek
▪  ingatlan fejlesztés esetén építési napló

7) Kifüggesztett hirdetőtábla
Az eredeti példányokba az ellenőrök számára betekintést, illetve az ellenőrök által kért másolatok készítésnek lehetőségét szükséges biztosítani. Amennyiben úgy érzi, hogy szüksége van egy helyszíni ellenőrzésre történő felkészítésre, akkor keresse irodánkat a 06-20-979-9753-as telefonszámon vagy az info@forrascentrum.hu e-mail címen.
 

A vállalatok számára egy újabb lehetőség nyílik eszközbeszerzésre, anyag- és energiatakarékossági célokra, piacra jutásra a nemrég kiírt GOP-2010-2.1.1/C pályázat keretében.

Ezt a pályázatot olyan vállalkozások számára ajánljuk, amelyek nagyban gondolkodnak, hiszen a támogatási összeg 150 milliótól 400 millióig terjedhet.

Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke mikro-, kis- és
középvállalkozásnak minősülő pályázók esetében maximum az összes elszámolható költség 40%-a, nagyvállalkozásnak minősülő pályázók esetében maximum az összes elszámolható költség 30%-a.

Támogatható tevékenységek köre a következők:

A 2.- 4., 6.-9. pontokban szereplő tevékenységek csak az 1. vagy 5. pontokban
foglaltakkal együtt támogathatóak. Azonban az 1. és 5. pontban felsorolt
tevékenységek önállóan is támogathatóak.

1. Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának:

o technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése,
o szállítás és üzembe helyezés,
o betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva),
o az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége

2. Infrastrukturális és ingatlan beruházás, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának:

o infrastruktúra építése, fejlesztése,
o ingatlan építése, bővítése, fejlesztése, átalakítása.

3. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó ingatlan bérleti díja a megvalósítás időszakában, a pályázat benyújtását követően maximum 12 hónapra,

4. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.

5. Információs technológia-fejlesztés:
o hardver,
o szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver),
o betanítás (közvetlenül a szoftverhez kapcsolódóan).
o domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja

6. Piacra jutás támogatása:
o piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
o marketingeszközök elkészítése, beszerzése.

7. Vállalati HR fejlesztés:
o munkavállalók képzése (tanfolyamok, tréningek, képzések, idegen nyelvi,
informatikai oktatás).

8. Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken:
o vállalati stratégiai tanácsadás,
o szervezetfejlesztési tanácsadás,
o menedzsmentfejlesztési tanácsadás,
o vállalati folyamatmenedzsment támogatása,

9. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek,
szabványok bevezetése és tanúsíttatása.

Egy kisvállalkozás pályázati sikertörténete indult útjára 2009-ben. A Pigniczki és Társa Bt. még 2008-ban nyert el pályázatot az informatikai hátterének megújítására. Ennek keretében elindíthatta a textil ajándék webáruházát, ahol megvásárolhatók a társaság által gyártott párnák, szőnyegek, takarók, paplanok, terítők, törülközők és egyéb textil termékek. Ezzel a kisvállalkozás lehetőséget kapott arra, hogy termékeit közvetlenül eljuttathassa a fogyasztókhoz, amihez a pályázat lenyerésével és a támogatás lehívásával a Forrás Centrum Kft. is hozzájárult.

Továbbra is él az a pályázati lehetőség, amely segítségével a Pigniczki és Társa Bt. útjára indította webáruházát. A pályázat keretében on-line ügyfélszolgálati rendszer, B2C és C2C alapú virtuális bevásárlóközpontok, B2B alapú virtuális bevásárlóközpontok elindítására, elektronikus szerződéskötés kialakítására, vállalatok üzleti informatikai rendszerének összekapcsolására igényelhetnek támogatást a vállalkozások. A támogatásból a vállalkozásnak lehetősége van hardver és szoftver beszerzésére is vagyis akár a teljes informatikai rendszer megújítható. A pályázat keretében 35-50 % támogatás igényelhető 1-30 millió Ft összegig.

Az átcsoportosítások egyik nagy nyertese a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Keretösszege 111 milliárd forinttal bővült. A magyarázat egyszerű: magyar munkahelyek 65-70%-át a kis- és középvállalkozások biztosítják. A Gazdaságfejlesztési Operatív Programnak pedig ők a címzettjei és őket kell támogatni a munkahelyek megőrzése érdekében.

Vagyis a forrásátcsoportosításoknak a magyar kis- és középvállalkozások a nyertesei. Az ő érdekükben született ez a döntés, amelynek mai aktualitását az adja, hogy több hónap kemény tárgyalássorozata után Brüsszel megadta a zöld jelzést a magyar tervek első nagy etapjának, amely több mint 110 milliárd forintot „szabadít fel”.

A válságkezelő átcsoportosítások engedélyezése a magyar fejlesztéspolitikai szakemberek több hónapos munkájának eredménye és nagy lehetőség a magyar kis- és középvállalkozásoknak.

A válságkezelés során a kormány a kezdetektől fogva támaszkodott az ÚMFT keretében rendelkezésre álló forrásokra, és eddig is számos intézkedést hozott a kedvezőtlen hatások mérséklésére. Újabb lépésként most az OP-k közti forrásátcsoportosítással kívánja megnövelni a gazdaságélénkítést szolgáló keretösszeget. Az ÚMFT módosításáról szóló terveket a kormány 2008 végén fogadta el, azóta folyamatos egyeztetések folytak Brüsszellel, míg végül a formális jóváhagyás is megszületett az Unió részéről.

Az átcsoportosításokat a NFÜ szakemberei számos szempont alapján tervezték meg. Legfőbb alapelv volt, hogy az elvonás a legkisebb negatív hatással legyen az adott programra.

A támogatások átcsoportosítása és hatékonyabb bevonása a válságkezelésbe nem csupán tompítja a gazdasági válság kedvezőtlen hatásait, hanem javítja az ország versenyképességét, valamint hozzájárul a gazdaság élénkítéséhez és a munkahelyek megőrzéséhez. Az átcsoportosítások legfőbb kedvezményezettjei a válság által leginkább sújtott kkv-k, amelyek a magyar munkahelyek 65-70%-át biztosítják. A módosítások kiemelt célja továbbá a hátrányos helyzetű területek megsegítése. A változások hatására, a vállalási feltételek megváltoztatásával lehetővé válik, hogy egyre több pályázó részesüljön EU-s támogatásból.

A forrásátcsoportosítás legnagyobb nyertese a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP). Keretösszege 111 milliárd forinttal bővült, amely a kkv-k komplex technológiai fejlesztésére és a vállalati beruházások támogatására fordítható. A forrásból az NFÜ becslései szerint 4000 kis és középvállalkozás juthat támogatáshoz és hajthat végre fejlesztést a következő hónapokban és években. Ennek megfelelően rövidesen újraindulhat a KKV-k körében népszerű eszközbeszerzési pályázat.

A nyertes pályázók szerződéses kötelezettségeit a GOP 2. prioritásán és a KMOP 1. prioritásán  belül, 2007-ben és 2008-ban megjelent GOP-2.1.1/A (KMOP-121/A), GOP-2.1.1/B (KMOP-121/B), GOP-2.1.1/C, GOP-2.1.2/B és GOP-2.1.2/C konstrukciók esetében támogatásban részesített projektek vonatkozásában az Irányító Hatóság a pénzügyi és gazdasági válság hatásai miatt az alábbiak szerint enyhítette: 

A kedvezményezetteknek az alábbi vállalási feltétel egyikét kell teljesíteniük:

 • A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlagos éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) százalékos reálváltozása a bázisárbevételhez képest nem csökken az alábbi értékeket meghaladó mértékben:
  • Közép-Magyarországi régióban és a nem hátrányos helyzetű kistérségekben megvalósuló fejlesztések esetén: 5%
  • Hátrányos helyzetű kistérségekben és a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben: 10%

A település hátrányos helyzetének megítélése szempontjából a pályázat beadásakor érvényes szabályozás irányadó. Több megvalósítási helyszín esetén a kedvezőbb vállalási feltétel alkalmazására van lehetőség a GOP pályázatainál, amennyiben a projektben megjelölt megvalósítási helyszínek egyike hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű kistérségbe esik.

Azon konstrukciók esetében, ahol az árbevétel növekményre vonatkozó vállalás többlet pontot jelentett, szerződésmódosítás esetén a projekt újraértékelésére, újrapontozására kerül sor. Amennyiben az újraértékelés utáni pontszám nem éri el az eredeti pályázati útmutatóban rögzített támogathatósági minimum pontszámot, akkor a kedvezményezettnek alábbi létszámra vonatkozó feltételt kell teljesítenie.

VAGY

 • A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben a kedvezményezett éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.)

A pályázat keretében 150-500 millió Ft, 50% mértékű vissza nem térítendő állami támogatás nyerhető el a megvalósítás helyszínétől függően.

Támogatható tevékenységek:

 Eszközbeszerzés, az alábbiak szerint (minimum egységár nettó 100.000 Ft/db)
o Technológiai korszerűsítést eredményező új eszközök és berendezések beszerzése,
o szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége,
o betanítás (közvetlenül a beszerzett eszközhöz kapcsolódva),
o az eszközök első felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége.

 Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében az alábbi költségek számolhatóak el (maximum a projekt összes elszámolható költségének 50%-áig):
o telekhatáron belüli infrastruktúra építése, korszerűsítése,
 ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése,
 földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, egyéb fűtési és hűtési rendszerek,
 elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj),
 eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító,
 iparvágány,
 a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
 útépítés, parkoló, kerítés építés,
 őrző-védő elektronikai rendszer,
 informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése.
o technológiai fejlesztéshez kapcsolódó ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése, átalakítása.

 Eszközbeszerzéshez kapcsolódó ingatlan bérleti díja a megvalósítás időszakában, a pályázat benyújtását követően maximum 12 hónapra (maximum a projekt összes elszámolható költségének 10%-áig).

 Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (maximum a projekt összes elszámolható költségének 10%-áig).

 Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is:
o hardverhez kapcsolódó tevékenység (minimum egységár nettó 15.000 Ft/db):
 közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,
 közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei,
 közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési költségei,
 információ / adattárolás költségei,
 közvetlenül a projekthez rendelhető input / output egységek beszerzési költségei.
o szoftver (beleértve: alapszoftverek, speciális egyedi fejlesztésű szoftver, lásd: 1. sz. melléklet),
o betanítás (közvetlenül a szoftverhez kapcsolódóan),
o domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja (maximum 20.000 Ft).

 Piacra jutás támogatása (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig):
o vásárokon, kiállításokon való részvétel (kiállítási stand bérleti díja, részvételi díj),
o tanulmányok költsége,
o marketingeszközök elkészítése, beszerzése.

 Vállalati HR fejlesztés (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig, de maximum 50.000.000 Ft-ig):
o munkavállalók képzése (tanfolyamok, tréningek, képzések, idegen nyelvi, informatikai oktatás),
o oktatók, képzők, betanítást végzők díja,
o külső képzésekhez kapcsolódó terembérlet költsége,
o képzési igények felmérésének költsége.

 Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig, de maximum 50.000.000 Ft-ig):
o a támogatott tanácsadói területeken igénybevett tanácsadás díja ( tanácsadói díjak a támogatható tevékenységek vállalati HR fejlesztés pontjában felsoroltak alapján)

 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5% áig, de maximum 50 millió forintig):
o ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és nyilvántartásba vétele,
o ISO/TS 16949; QS 9000, VDA járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása,
o MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása,
o ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása,
o TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása,
o TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása,
o MSZ EN ISO 3834-2: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körű minőségirányítási követelmények,
o MSZ EN ISO 3834-3: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 3. rész: Általános minőségirányítási követelmények,
o MSZ EN ISO 3834-4: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 4. rész: Alapvető minőségirányítási követelmények,
o MSZ EN 15038: 2006 Fordítási szolgáltatások. A szolgáltatások követelményei,
o MSZ EN 13816:2002 Szállítás. Logisztika és szolgáltatás. Tömegközlekedés. A szolgáltatás minőségének fogalmai, célja és mérése.

Támogatás mértéke: 50%,

Támogatás összege: minimum 150 millió Ft, maximum 500 millió Ft.

Pályázó lehet:
 akinek az átlagos statisztikai létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben minimum egy fő volt;
 aki legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik,
 akinek az egy főre eső árbevétele eléri a 4 millió Ft/fő összeget;
 akinek a saját tőkéje nem negatív,
 akinek a legutolsó lezárt teljes üzleti évének éves nettó árbevétele vidéki projektek esetében 15-25%-nál nagyobb mértékben nem csökkent az azt megelőző utolsó lezárt teljes üzleti év nettó árbevételéhez képest,
 aki a munkanélküliséggel leginkább sújtott, komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérséghez tartozó települések valamelyikében kíván projektet megvalósítani,
 a cég nem állhat csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt.

Foglalkoztatási kötelezettséget vagy árbevétel kötelezettséget kell vállalni.

A Forrás Centrum Kft. részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében díjmentesen nyújt. Időpont egyeztetés tárgyában hívja irodánkat a 06-20-979-9763 vagy a 06-1-786-0183 telefonszámokon vagy küldjön e-mailt az info@forrascentrum.hu címre.

A pályázat keretében 20-150 millió Ft, 50% mértékű vissza nem térítendő állami támogatás nyerhető el a megvalósítás helyszínétől függően.

FONTOS: 40 % ELŐLEG a támogatási szerződés megkötését követően azonnal lehívható!

Támogatható tevékenységek:

 Eszközbeszerzés, az alábbiak szerint (minimum egységár nettó 100.000 Ft/db):
o Technológiai korszerűsítést eredményező új, illetve 3 évnél nem régebbi eszközök és berendezések beszerzése (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző harmadik év),
o szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége,
o betanítás (közvetlenül a beszerzett eszközhöz kapcsolódva),
o az eszközök első felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége.

 Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében az alábbi költségek számolhatóak el (maximum a projekt összes elszámolható költségének 50%-áig):
o telekhatáron belüli infrastruktúra építése, korszerűsítése,
 ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése,
 földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, egyéb fűtési és hűtési rendszerek,
 elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj),
 eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító,
 iparvágány,
 a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
 útépítés, parkoló, kerítés építés,
 őrző-védő elektronikai rendszer,
 informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése.
o technológiai fejlesztéshez kapcsolódó ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése, átalakítása.

 Eszközbeszerzéshez kapcsolódó ingatlan bérleti díja a megvalósítás időszakában, a pályázat benyújtását követően maximum 12 hónapra (maximum a projekt összes elszámolható költségének 10%-áig).

 Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (maximum a projekt összes elszámolható költségének 10%-áig).

 Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is:
o hardverhez kapcsolódó tevékenység (minimum egységár nettó 15.000 Ft/db):
 közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,
 közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei,
 közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési költségei,
 információ / adattárolás költségei,
 közvetlenül a projekthez rendelhető input / output egységek beszerzési költségei.
o szoftver (beleértve: alapszoftverek, speciális egyedi fejlesztésű szoftver, lásd: 1. sz. melléklet),
o betanítás (közvetlenül a szoftverhez kapcsolódóan),
o domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja (kötelező, ha még nincs honlapja).

 Piacra jutás támogatása (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig):
o vásárokon, kiállításokon való részvétel (kiállítási stand bérleti díja, részvételi díj),
o tanulmányok költsége,
o marketingeszközök elkészítése, beszerzése.

 Vállalati HR fejlesztés (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig):
o munkavállalók képzése (tanfolyamok, tréningek, képzések, idegen nyelvi, informatikai oktatás),
o oktatók, képzők, betanítást végzők díja,
o külső képzésekhez kapcsolódó terembérlet költsége,
o képzési igények felmérésének költsége.

 Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig):
o a támogatott tanácsadói területeken igénybevett tanácsadás díja ( tanácsadói díjak a támogatható tevékenységek vállalati HR fejlesztés pontjában felsoroltak alapján)

 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása (maximum a projekt összes elszámolható költségének 10% áig, de maximum 2,5 millió forintig):
o ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és nyilvántartásba vétele,
o ISO/TS 16949; QS 9000, VDA járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása,
o MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása,
o ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása,
o TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása,
o TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása,
o MSZ EN ISO 3834-2: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körű minőségirányítási követelmények,
o MSZ EN ISO 3834-3: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 3. rész: Általános minőségirányítási követelmények,
o MSZ EN ISO 3834-4: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 4. rész: Alapvető minőségirányítási követelmények,
o MSZ EN 15038: 2006 Fordítási szolgáltatások. A szolgáltatások követelményei,
o MSZ EN 13816:2002 Szállítás. Logisztika és szolgáltatás. Tömegközlekedés. A szolgáltatás minőségének fogalmai, célja és mérése.

 Le nem vonható ÁFA
Támogatás mértéke: 50%,
Támogatás összege: minimum 20 millió Ft, maximum 150 millió Ft.
Pályázó lehet:
 aki, mikro-, kis-, és középvállalkozás;
 akinek az átlagos statisztikai létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben minimum egy fő volt;
 aki legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik;
 akinek az egy főre eső árbevétele eléri a 4 millió Ft/fő összeget,
 akinek a saját tőkéje nem negatív,
 akinek a legutolsó lezárt teljes üzleti évének éves nettó árbevétele esetében 25%-nál nagyobb mértékben nem csökkent az azt megelőző utolsó lezárt teljes üzleti év nettó árbevételéhez képest (amennyiben rendelkezik 2 lezárt üzleti évvel),
 aki a munkanélküliséggel leginkább sújtott, komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérséghez tartozó települések valamelyikében kíván projektet megvalósítani,
 a cég nem állhat csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt.

Foglalkoztatási kötelezettséget vagy árbevétel kötelezettséget kell vállalni.

FONTOS: 40 % ELŐLEG a támogatási szerződés megkötését követően azonnal lehívható!

A Forrás Centrum Kft. részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében díjmentesen nyújt. Időpont egyeztetés tárgyában hívja irodánkat a 06-20-979-9763 vagy a 06-1-786-0183 telefonszámokon vagy küldjön e-mailt az info@forrascentrum.hu címre.

A pályázat keretében 150-400 millió Ft, 25-50% mértékű vissza nem térítendő állami támogatás nyerhető el a megvalósítás helyszínétől függően (a támogatás mértékénél a hátrányos és nem hátrányos kistérségi besorolás az irányadó).

Támogatható tevékenységek:

 Eszközbeszerzés, az alábbiak szerint (minimum egységár nettó 100.000 Ft/db)
o technológiai korszerűsítést eredményező új eszközök és berendezések beszerzése,
o betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva),
o az eszközök első felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége.

 Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében az alábbi költségek számolhatóak el (maximum a projekt összes elszámolható költségének 30%-áig):
o telekhatáron belüli infrastrukturális beruházások  költsége,
 ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése,
 földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, egyéb fűtési és hűtési rendszerek,
 elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj),
 eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító,
 iparvágány,
 a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
 útépítés, parkoló, kerítés építés,
 őrző-védő elektronikai rendszer,
 informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése.
o technológiai fejlesztéshez kapcsolódó ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése, átalakítása.

 Eszközbeszerzéshez kapcsolódó ingatlan bérleti díja a megvalósítás időszakában, a pályázat benyújtását követően maximum 12 hónapra (maximum a projekt összes elszámolható költségének 10%-áig).

 Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (maximum a projekt összes elszámolható költségének 10%-áig).

 Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is:
o hardverhez kapcsolódó tevékenység (minimum egységár nettó 15.000 Ft/db)
 közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,
 közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei,
 közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési költségei,
 információ / adattárolás költségei,
 közvetlenül a projekthez rendelhető input / output egységek beszerzési költségei.
o szoftver (beleértve: alapszoftverek, speciális egyedi fejlesztésű szoftver, lásd: 1. sz. melléklet),
o betanítás (közvetlenül a szoftverhez kapcsolódóan),
o domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja (kötelező, ha még nincs honlapja).

 Piacra jutás támogatása (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig):
o piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
o tanulmányok költsége,
o marketingeszközök elkészítése, beszerzése.

 Vállalati HR fejlesztés (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig, de maximum 50.000.000 Ft-ig):
o Képzés, tréneri díjak értéke,
o oktatók, képzők, betanítást végzők díja,
o külső képzésekhez kapcsolódó terembérlet költsége,
o képzési igények felmérésének költsége.

 Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig, de maximum 50.000.000 Ft-ig):
o A támogatott tanácsadói területeken igénybevett tanácsadás díja (a tanácsadói díjak a támogatható tevékenységek vállalati HR fejlesztésben felsoroltak alapján).

 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5% áig, de maximum 50 millió forintig):
o ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és nyilvántartásba vétele,
o ISO/TS 16949; QS 9000, VDA járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása,
o MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása,
o ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása,
o TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása,
o TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása,
o MSZ EN ISO 3834-2: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körű minőségirányítási követelmények,
o MSZ EN ISO 3834-3: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 3. rész: Általános minőségirányítási követelmények,
o MSZ EN ISO 3834-4: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 4. rész: Alapvető minőségirányítási követelmények,
o MSZ EN 15038: 2006 Fordítási szolgáltatások. A szolgáltatások követelményei,
o MSZ EN 13816:2002 Szállítás. Logisztika és szolgáltatás. Tömegközlekedés. A szolgáltatás minőségének fogalmai, célja és mérése.

Támogatás mértéke:

- mikro- és  kisvállalkozások esetén: 50%,
- középvállalkozások esetén: 40%,
- nagyvállalkozások esetén: 30%.

Támogatás összege:

Az igényelhető támogatás összege
  minimum 150 millió Ft, maximum 400 millió Ft,

Pályázó lehet:
 akinek az átlagos statisztikai létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben minimum egy fő volt;
 akinek az egy főre eső árbevétele eléri a 4 millió Ft/fő összeget,
 akinek a saját tőkéje nem negatív,
 aki legalább két lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik;
 akinek a legutolsó lezárt teljes üzleti évének éves nettó árbevétele vidéki projektek esetében 10-20%-nál nagyobb mértékben nem csökkent az azt megelőző utolsó lezárt teljes üzleti év nettó árbevételéhez képest,
 aki, vagy amely nem minősül exportorientált vállalkozásnak, vagy beszállítónak,
 a cég nem állhat csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt.
FONTOS: Nincs foglalkoztatási kötelezettség, kivéve ha a pályázó nem tudja az árbevétel-vállalást teljesíteni (ebben az esetben a bázisév (2008.) átlagos statisztikai létszámát kell folyamatosan fenntartani a megvalósítást követő 2 éven keresztül)

Foglalkoztatási kötelezettséget vagy árbevétel kötelezettséget kell vállalni.

Export-árbevétel vállalás: A pályázónak vállalnia kell, hogy amennyiben a legutolsó éves beszámoló alapján az export árbevétel nem tette ki az éves nettó árbevétel 30%-át vagy a legutolsó éves beszámoló alapján a beszállítói tevékenységből származó árbevétel nem tette ki az éves nettó árbevétel 50%-át akkor a fenntartási időszak első 3 évének egyikében ezen feltételek egyikét teljesíti.

A Forrás Centrum Kft. részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében díjmentesen nyújt. Időpont egyeztetés tárgyában hívja irodánkat a 06-20-979-9763 vagy a 06-1-786-0183 telefonszámokon vagy küldjön e-mailt az info@forrascentrum.hu címre.

A pályázat keretében 20-150 millió Ft, 25-50% mértékű vissza nem térítendő állami támogatás nyerhető el a megvalósítás helyszínétől függően.

FONTOS: 40 % ELŐLEG a támogatási szerződés megkötését követően azonnal lehívható!

Támogatható tevékenységek:

 Eszközbeszerzés, az alábbiak szerint (minimum egységár nettó 100.000 Ft/db)
o technológiai korszerűsítést eredményező új és 3 évnél nem régebbi eszközök és berendezések beszerzése,
o betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva),
o az eszközök első felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége.

 Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében az alábbi költségek számolhatóak el (maximum a projekt összes elszámolható költségének 30%-áig):
o telekhatáron belüli infrastrukturális beruházások költsége,
 ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése,
 földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, egyéb fűtési és hűtési rendszerek,
 elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj),
 eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító,
 iparvágány,
 a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
 útépítés, parkoló, kerítés építés,
 őrző-védő elektronikai rendszer,
 informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése.
o technológiai fejlesztéshez kapcsolódó ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése, átalakítása.

 Eszközbeszerzéshez kapcsolódó ingatlan bérleti díja a megvalósítás időszakában, a pályázat benyújtását követően maximum 12 hónapra (maximum a projekt összes elszámolható költségének 10%-áig).

 Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (maximum a projekt összes elszámolható költségének 10%-áig).

 Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is:
o hardverhez kapcsolódó tevékenység (minimum egységár nettó 15.000 Ft/db)
 közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,
 közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei,
 közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési költségei,
 információ/adattárolás költségei,
 közvetlenül a projekthez rendelhető input/output egységek beszerzési költségei.
o szoftver (beleértve: alapszoftverek, speciális egyedi fejlesztésű szoftver, lásd: 1. sz. melléklet),
o betanítás (közvetlenül a szoftverhez kapcsolódóan),
o domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja (kötelező, ha még nincs honlapja).

 Piacra jutás támogatása (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig):
o piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
o tanulmányok költsége,
o marketingeszközök elkészítése, beszerzése.

 Vállalati HR fejlesztés (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig):
o Képzés, tréneri díjak értéke,
o oktatók, képzők, betanítást végzők díja,
o külső képzésekhez kapcsolódó terembérlet költsége,
o képzési igények felmérésének költsége.

 Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig):
o A támogatott tanácsadói területeken igénybevett tanácsadás díja (a tanácsadói díjak a támogatható tevékenységek vállalati HR fejlesztésben felsoroltak alapján).

 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása (maximum a projekt összes elszámolható költségének 10% áig, de maximum 2,5 millió forintig):
o ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és nyilvántartásba vétele,
o ISO/TS 16949; QS 9000, VDA járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása,
o MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása,
o ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása,
o TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása,
o TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása,
o MSZ EN ISO 3834-2: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körű minőségirányítási követelmények,
o MSZ EN ISO 3834-3: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 3. rész: Általános minőségirányítási követelmények,
o MSZ EN ISO 3834-4: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 4. rész: Alapvető minőségirányítási követelmények,
o MSZ EN 15038: 2006 Fordítási szolgáltatások. A szolgáltatások követelményei,
o MSZ EN 13816:2002 Szállítás. Logisztika és szolgáltatás. Tömegközlekedés. A szolgáltatás minőségének fogalmai, célja és mérése.

Támogatás mértéke:

- Vidéken: 50%
- Pest megyében 35%,
- Budapesten 25%.

Támogatás összege:

Az igényelhető támogatás összege
 vidéken: minimum 20 millió Ft, maximum 150 millió Ft,
 Pest megyében: minimum 20 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

Pályázó lehet:

 aki, mikro-, kis-, és középvállalkozás;
 akinek az átlagos statisztikai létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben minimum egy fő volt;
 aki legalább két lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik;
 akinek az egy főre eső árbevétele eléri a 4 millió Ft/fő összeget;
 akinek a saját tőkéje nem negatív,
 akinek a legutolsó lezárt teljes üzleti évének éves nettó árbevétele vidéki projektek esetében 15-25%-nál, közép-magyarországi projektek esetében pedig 10%-nál nagyobb mértékben nem csökkent az azt megelőző utolsó lezárt teljes üzleti év nettó árbevételéhez képest,
 a cég nem állhat csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt.

Foglalkoztatási kötelezettséget vagy árbevétel kötelezettséget kell vállalni.

FONTOS: 40 % ELŐLEG a támogatási szerződés megkötését követően azonnal lehívható!

A Forrás Centrum Kft. részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében díjmentesen nyújt. Időpont egyeztetés tárgyában hívja irodánkat a 06-20-979-9763 vagy a 06-1-786-0183 telefonszámokon vagy küldjön e-mailt az info@forrascentrum.hu címre.

A pályázat keretében 1-50 millió Ft, 25-70 % mértékű vissza nem térítendő állami támogatás nyerhető el a megvalósítás helyszínétől függően (a támogatás mértékénél a hátrányos és nem hátrányos kistérségi besorolás az irányadó).

FONTOS: 40 % ELŐLEG a támogatási szerződés megkötését követően azonnal lehívható!

Elbírálási idő: 1-1,5 hónap!

Támogatható tevékenységek:

 Technológiai fejlesztést eredményező beruházások, az alábbiak szerint (minimum egységár nettó 100.000 Ft/db, a pályázható eszközök, a pályázható eszközök listája vámtarifaszám alapján van meghatározva):
o új eszköz beszerzése vagy
o olyan használt eszköz beszerzése, amely esetében a pályázó igazolni tudja, hogy a használt eszköz 3 évnél nem régebbi (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző harmadik év).

Néhány példa (a lista nem teljes!!!):
 hűtő- és fagyasztógép
 laboratóriumi készülékek
 ipari mérlegek
 kenyérsütéshez kapcsolódó kellékek
 nyomdai gépek
 mérőműszerek
 targonca
 szövő és varrógépek, egyéb textilipari gépek
 faipari gépek
 asztalosipari gépek
 gumi vagy műanyagfeldolgozó gépek
 médiaiparhoz kapcsolódó berendezések
 optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző-, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai
 orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi bútor (pl. műtőasztal, vizsgálóasztal, kórházi ágy, mechanikus felszereléssel, fogorvosi szék, röntgengép); forgatható fodrászszék és hasonló szék, döntő és emelő szerkezettel; mindezek alkatrésze

 Információs technológia-fejlesztés:
o hardver (minimum egységár nettó 15.000 Ft/db),
o szoftver (beleértve: alapszoftverek, speciális egyedi fejlesztésű szoftver, lásd: 1. sz. melléklet)

 Domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja (maximum 20.000 Ft)

 A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, ha még nincs honlapja, és domain regisztrációra is pályázik, maximum 300.000 Ft)

 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása (maximum a projekt összes elszámolható költségének 10% áig, de maximum 2,5 millió forintig):
o ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és nyilvántartásba vétele,
o ISO/TS 16949; QS 9000, VDA járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása,
o MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása,
o ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása,
o TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása,
o TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása,
o MSZ EN ISO 3834-2: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körű minőségirányítási követelmények,
o MSZ EN ISO 3834-3: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 3. rész: Általános minőségirányítási követelmények,
o MSZ EN ISO 3834-4: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 4. rész: Alapvető minőségirányítási követelmények,
o MSZ EN 15038: 2006 Fordítási szolgáltatások. A szolgáltatások követelményei,
o MSZ EN 13816:2002 Szállítás. Logisztika és szolgáltatás. Tömegközlekedés. A szolgáltatás minőségének fogalmai, célja és mérése.

Támogatás mértéke:

 Vidéken:
o Leghátrányosabb helyzetű településeken:
 Közösségi értékhatár alatt (53 millió Ft):
- Mikro- és kisvállalkozások esetében: 70%,
- Középvállalkozások esetében: 60%
 Közösségi értékhatár felett: 50%
o Egyéb településeken: 50%,
 Pest megyében 35%,
 Budapesten 25%.

Támogatás összege:

Az igényelhető támogatás összege
 vidéken: minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft,
 Pest megyében: minimum 1 millió Ft, maximum 20 millió Ft.

Pályázó lehet:

 aki, mikro-, kis-, és középvállalkozás;
 akinek az átlagos statisztikai létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben minimum egy fő volt;
 aki legalább két lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik (hátrányos helyzetű térségek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel kell rendelkezni);
 akinek az egy főre eső árbevétele eléri a 4 millió Ft/fő összeget;
 akinek a saját tőkéje nem negatív,
 akinek a legutolsó lezárt teljes üzleti évének éves nettó árbevétele vidéki projektek esetében 15-25%-nál, közép-magyarországi projektek esetében pedig 10%-nál nagyobb mértékben nem csökkent az azt megelőző utolsó lezárt teljes üzleti év nettó árbevételéhez képest,
 a cég nem állhat csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt.

Foglalkoztatási kötelezettséget vagy árbevétel kötelezettséget kell vállalni, biztosíték felajánlása nem szükséges.

FONTOS: 40 % ELŐLEG a támogatási szerződés megkötését követően azonnal lehívható!

A Forrás Centrum Kft. részletesebb pályázati tájékoztatást személyes megbeszélés keretében díjmentesen nyújt. Időpont egyeztetés tárgyában hívja irodánkat a 06-20-979-9763 vagy a 06-1-786-0183 telefonszámokon vagy küldjön e-mailt az info@forrascentrum.hu címre.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a 2008-ban a megváltozott körülményekre tekintettel, a gazdasági válság hatásainak enyhítése céljából jogszabály módosításokat hajtott végre, amely a vállalkozások számára kedvezően módosította az elnyert pályázati támogatásokhoz kapcsolódó előleg lehívásának lehetőségét is. A módosítások hatásainak érdemi érzékelhetőségéhez azonban a Kedvezményezetteknek, és a velük szerződésben álló vállalkozók, alvállalkozóknak mielőbb igazodniuk kell a megváltozott körülményekhez.

1. A projekt megvalósításához nyújtható előleg kifizetése

A gazdasági válság hatásainak, kiemelten a kedvezményezettek pénzügyi terheinek csökkentése érdekében a Kormány az uniós támogatások folyósításának felgyorsításáról döntött, ennek részeként az igényelhető előleg összege megnövelésre került.

A jogszabály módosítások legfontosabb következménye ugyanis, hogy - általános szabályként - a támogatási szerződés keretében igényelhető előleg legalacsonyabb mértéke megváltozott. A korábbi 0-25%-os előlegnyújtási arány 25-40%-ra növekedett. A megemelt előlegösszeg maximális igénybevételére elsősorban gazdaságfejlesztési, turisztikai és munkahelyi képzést támogató projektek esetében van mód, amennyiben erre a pályázati felhívás, illetve a támogatási szerződés lehetőséget biztosít. Egyéb esetben (pl. önkormányzati fejlesztések) a kifizethető előleg általában a támogatási összeg 35%-a. Az átutalt előleg kizárólag a projekttel kapcsolatban felmerült kiadásokra fordítható.

Az előleg intézményének, a vonatkozó jogszabályi és szerződéses feltételeknek megfelelően a projekt gazdáknak a projekt keretében megvalósított, megkötött szerződés(ek)nek megfelelő szabályszerűen kiállított számlákkal alátámasztott költségeket haladéktalanul ki kell egyenlíteniük. Amennyiben az előleg a jóváhagyott projekttől eltérő módon kerül felhasználására, vagy visszatartásra kerül, akkor az intézményrendszer szabálytalansági eljárás indítására kötelezett, amely súlyosabb esetben a támogatás teljes összegének visszavonását eredményezheti.

2. A jóteljesítési garancia csökkentésének szükségessége

A beruházások kivitelezésekor – elsősorban az építési szerződések esetében – a Projektgazdák igen gyakran alkalmazzák a jóteljesítési garancia intézményét. Ez lényegében pénzügyi visszatartást jelent a számlák végösszegéből, fedezetként szolgálva a később felfedezett hibák kijavítására.
Ennek aránya a tapasztalatok szerint a szerződéses összeg 10-20 %-a, így a Projektgazda biztosítva érzi a szerződéses munkák megfelelő minőségű elvégzését, és fenntartását. A vállalkozók oldaláról nézve azonban ez sok esetben aránytalan többletterhet, - a kialakult válsághelyzetben - likviditási problémákat eredményez. Ugyanakkor a gyakorlatban átlagosan csak a szerződéses összeg maximum 3-5 %-át érinti a garancia érvényesítése.
A gyakorlat okán csak az indokolt, hogy a fentiekkel összhangban álló mértékben kerüljön 3-5%-nál magasabb jóteljesítési garancia előírásra.

3. Közbeszerzési eljárás gyakorlata

A közbeszerzési eljárások esetében kiemelt elvárás, hogy a Projektgazdák alap esetben a közbeszerzés nyílt eljárásos formáját alkalmazzák. Bár a hazai közbeszerzési törvény szerint megfelelő feltételek esetén tárgyalásos eljárás is alkalmazható, a közelmúltban lefolytatott európai uniós ellenőrzések tapasztalata az, hogy a tárgyalásos eljárással élő kedvezményezettek ellenőrzésének időigénye és a kilátásba helyezett szabálytalansági eljárások száma jelentősen nő. A tárgyalásos eljárás tehát kiemelkedő kockázatot jelent mind a kedvezményezett, mind a tagország számára.
A nyílt eljárással lefolytatott közbeszerzések időigénye nem hosszabb a tárgyalásos eljárásnál, ugyanakkor előnye a széleskörű verseny, átláthatóság, az esélyegyenlőség elvének fokozott érvényesítése. Mindezek alapján a kedvezményezettek számára ezúton szeretném megfogalmazni azt az elvárást, hogy általános gyakorlatként nyílt eljárást alkalmazzanak.

Tájékoztatjuk minden kedves ügyfelünket, hogy a Forrás Centrum Kft. irodája 2008. december 24-től 2009. január 4-ig zárva lesz. Ebben az időszakban kizárólag a folyamatban lévő pályázatokkal, valamint a sürgős hiánypótlásokkal tudunk foglalkozni.

Ezúton kívánunk Kellemes Karácsonyt és Nyertes Pályázatokban, Sikerekben és Egészségben Gazdag, Boldog Új Évet!!!

A Forrás Centrum Kft. csapata

 • 009. évi pályázati előzetes:

  A közreműködő szervezetek javában dolgoznak a 2009. évi pályázati kiírásokon, amelyekkel kapcsolatban az alábbi információkkal rendelkezünk a legfontosabb pályázati kiírások esetében:

  - A gépbeszerzési pályázatok esetében a támogatás mértéke 30 %-ról 50 %-ra emelkedik Pest megyén kívül, a hátrányos helyzetű térségekben 70 % lesz a támogatás mértéke,
  - 40 % előleg a támogatási szerződés megkötését követően azonnal lehívható lesz,
  - A támogatás maximális összege 20 millió Ft-ról 50 millió Ft-ra emelkedik,
  - Elképzelhető, hogy építéshez is lehet majd támogatást igényelni,
  - Továbbra is lehet támogatást igényelni turizmusfejlesztésre,
  - A vidéki mikrovállalkozások (kezdő és induló) is juthatnak pályázati pénzhez külön kiírás keretében,
  - A K+F tevékenység támogatása kiemelt prioritás lesz 2009-ben is,

  Ezek az információk egyelőre tervezet szinten léteznek, még történhetnek változások.

  Mit kell tennie, hogy tudjon pályázni 2009-ben:
  - Amennyiben nyert 2008-ban a 2007. évi mérleggel, akkor a 2009-ben is tud pályázni,
  - Nyertes pályázat nem akadálya újabb pályázat elnyerésének,
  - Amennyiben nem nyert 2008-ban, akkor célszerű ügyelni arra, hogy

  • a saját tőke érje el a jegyzett tőkét,
  • az átlagos statisztikai létszám érje az egy főt,
  • az egy főre eső árbevétel legyen legalább 4 millió Ft,
  • a 2008. évi árbevétel érje a 2007. évi árbevételt
 • Nagyon jó hírt olvashattak a nyertes pályázók a tegnapi nap folyamán a sajtóban. A kormány úgy döntött, hogy minden pályázó, aki támogatást nyert el a tavalyi évben azonnal 40 % előleget hívhat le, amivel a gazdasági válság hatásait kívánják enyhíteni. Ez a rendkívül kedvező változás a jövő évi pályázókat is érinteni fogja. Így jelen ismereteink szerint, aki támogatást nyer majd el és megköti a támogatási szerződést automatikusan hozzájuthat a támogatás 40 %-ához. A 40%-os korlátig történő előfinanszírozásról az értesítést az ünnepek után kapják meg majd az érintettek, és a várhatóan két hét alatt kifizetett pénz nagyságrendileg 100-150 milliárd forint lehet. Tudomásunk szerint a pályázatokhoz kapcsolódó zálogfeltételek módosítása is folyamatban van, ami alapján 50 millió Ft elnyert támogatásig nem lesz szükség biztosíték adására.

  Természetesen nagy kérdés, hogy miképpen fogják végrehajtani a közreműködő szervezetek a kormány döntését. Így pl. felmerül a kérdés, hogy ha egy vállalkozó már megkezdte a projektjét, akkor részesülhet-e a kedvezményben. Amennyiben viszont az ügyintézés gyors és rugalmas lesz, akkor 15 nap alatt megkaphatják a vállalkozók az előleget.

  Amennyiben a pályázati előleg lehívásával kapcsolatban díjmentes tanácsadásra van szüksége, hívja a Forrás Centrum Kft. irodáját a 06-20-979-9763-as számon vagy írjon e-mail-t az info@forrascentrum.hu címre vagy tegye fel kérédést a blogban.

  Ismételten megnövelik a mikro, kis- és középvállalkozások és egyéni vállalkozások számára kiírt GOP-2008-211/A pályázat keretét, így várhatóan 2008. december 31-ig igényelhető majd vissza nem térítendő támogatás gépfejlesztésre (Fényképzőgép, targonca, számítógép, mérőműszer, faipari gép, szolárium, feldolgozó gép vásárlására).

  Ahhoz, hogy a vállalkozás vagy egyéni vállalkozás a pályázati kiírás keretében pályázhasson több feltételt teljesítenie kell. Az átlagos statisztikai létszáma az utolsó lezárt üzleti évben el kell, hogy érje az 1 főt, továbbá az egy főre eső árbevétel meg kell, hogy haladja a 4 millió Ft/fő összeget, valamint a saját tőke nem lehet negatív (a mérleg saját tőke sor). A vállalkozás nem állhat csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt és legalább két teljes lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie.

  A pályázat keretében az igényelhető támogatás minimuma 1 millió Ft, míg a maximum 20 millió Ft. A támogatás mértéke a gép bekerülési költségének 30 %-50 %-a attól függően, hogy a Társaság melyik településen valósítja meg a projektet (a támogatás mértékéről személyes konzultáció keretében tudunk felvilágosítást adni).

  Természetesen a támogatás elnyerése érdekében vállalni kell néhány kötelezettséget is. Közülük talán a legfontosabb az, hogy a vállalkozásnak a projekt megvalósítását követő két évben az inflációtól függően 10-15 % közötti éves növekedést kell teljesítenie. Ehhez kapcsolódóan fontos még, hogy a projektet legalább 3 évig működtetni kell. Cserébe viszont nincs foglalkoztatotti kötelezettség, továbbá nem kell fedezetet felajánlani az elnyert támogatás biztosítékául.

  Néhány példa arra, hogy milyen gépekre és eszközökre igényelhető támogatás (a lista nem teljes!!!):

  • számítógép;
  • hűtő- és fagyasztógép,
  • légkondicionáló,
  • laboratóriumi készülékek,
  • ipari mérlegek,
  • kenyérsütéshez kapcsolódó kellékek,
  • nyomdai gépek,
  • mérőműszerek,
  • targonca,
  • szövő és varrógépek, egyéb textilipari gépek,
  • faipari gépek,
  • asztalosipari gépek,
  • gumi vagy műanyagfeldolgozó gépek,
  • médiaiparhoz kapcsolódó berendezések,
  • elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és visszaadó, televíziós kép- és hangfelvevő és -visszaadó készülékek és ezek alkatrészei és tartozékai,
  • optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző-, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai,
  • hangszer, amelyben a hangot elektromos úton keltik vagy erősítik (pl orgona, gitár, tangóharmonika),
  • orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi bútor (pl. műtőasztal, vizsgálóasztal, kórházi ágy, mechanikus felszereléssel, fogorvosi szék, röntgengép); forgatható fodrászszék és hasonló szék, döntő és emelő szerkezettel; mindezek alkatrésze,
  • szórakozóhelyi felszerelés, asztali vagy társasjáték, beleértve a tivoli játékot, a biliárdot, a különféle típusú játékkaszinó-asztalt és az automata tekepálya-felszerelést is,
  • általános fizikai gyakorlathoz, tornához, atlétikához, más sporthoz (beleértve az asztaliteniszt is) vagy szabadtéri játékhoz való, ebben az árucsoportban másutt nem említett cikk és felszerelés; úszómedence és pancsolómedence

  A teljes lista megtekinthető itt: pályázatható gépek listája.

  Annak érdekében, hogy meg tudjuk ítélni vállalkozása vagy egyéni vállalkozása pályázhat-e, szíveskedjék megküldeni a mérlegét, az eredménykimutatását, valamint a kiegészítő mellékletét az info@forrascentrum.hu címre, vagy a 06-1-786-0183 fax számra.

  Amennyiben a pályázati kiírás felkeltette érdeklődését tegye fel kérdését lent!

  Üdvözlettel: Csókási Beáta

  A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) rendeletei alapján rövidesen indulnak a régóta várt vidékfejlesztési pályázatok. Az FVM olyan területre is ír ki pályázatot, amelyekre eddig nem lehetett támogatást igényelni. Így a vidéki mikrovállalkozások (kezdők is) igényelhetnek majd támogatást és a turisztikai fejlesztésekre is kapható lesz vissza nem térítendő támogatás. A kiírások az alábbi fő területekre összpontosítanak:

  Falumegújítás és fejlesztés

  A támogatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása, valamint a helyi piacok létrehozásának és fejlesztésének támogatása. A pályázat várhatóan 2008. október 1-én jelenik meg.

  Turisztikai tevékenységek ösztönzése

  A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása vagy megőrzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható falusi-, agro-, és ökoturisztikai fejlesztések, beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatása. Várhatóan 2008. október 1-től turisztikai fejlesztésekre is lehet majd támogatást igényelni.

  A vidéki örökség megőrzése

  A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a településkép és a környezet állapotának javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása, és ezáltal a települések vonzerejének növelése. Várható megjelenés 2008. október 1-től.

  Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

  A támogatás célja a vidéki térségekben új mikrovállalkozások létrehozásának, illetve működő mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése. A pályázat keretében lehet igényelni támogatást ingatlan és informatikai fejlesztésre, gépbeszerzésre és minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésre. A pályázaton induló vállalkozások is részt vehetnek. A pályázat várható megjelenése 2008. október 1.

  Az megállapítható, hogy az FVM több régóta várt területen fog pályázatot kiírni (turisztika, mikrovállalkozások). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázatokat valószínűleg csak egy hónapig lehet majd beadni, így a felkészülést már most el kell kezdeni. Az egyes pályázati kiírásokról készítünk majd részletes leírásokat is, amelyeket a blogban vagy ingyenes pályázati hírlevelünkben olvashatnak majd. Amennyiben szeretné megtudni, hogy cége tud-e pályázni, akkor szíveskedjék a 2007. évi mérlegét eljuttatni az info@forrascentrum.hu címre vagy a 06-1-786-0183 fax számra és a Forrás Centrum Kft. pályázatíró csapata díjmentesen értékeli azt.

   

  A Magyar Gazdaságfejlesztési Zrt. (MAG Zrt.) elindította az e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása című pályázati kiírását. A pályázat keretében 2-20 millió Ft, Pest megyében 35 %, míg vidéken 50 % mértékű vissza nem térítendő állami támogatás nyerhető el a következő fejlesztésekhez:

  • On-line ügyfélszolgálati rendszer, integrált, értékesítést támogató, marketing automatizáló és ügyfélkapcsolat kezelési (CRM) rendszer kialakítása

  • B2C és C2C alapú virtuális bevásárlóközpontok/elektronikus szolgáltatások kialakítása, feltöltése és beindítása

  • B2B alapú virtuális bevásárlóközpontok/elektronikus szolgáltatások kialakítása, feltöltése és beindítása

  • Elektronikus szerződéskötés kialakítása

  • Elektronikus számlázás kialakítása

  • Vállalatok üzleti informatikai rendszerének összekapcsolása

  • Elektronikus kereskedelmi szolgáltató üzleti partnereinek elektronikus értékesítésbe és beszerzésbe vetett bizalmát növelő tartalmak (pl. tájékoztató anyagok, demonstrációs anyagok, általános szerződési feltételek) előállítása.

  • A tranzakciók biztonságát szolgáló, illetve növelő informatikai rendszer bevezetése

  (more…)

   

  A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a 2007. évhez hasonlóan a 2008. évben is listát tett közzé azokról a gépekről, amelyekre vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni a 2008. évben. További fontos információ, hogy csak az a technológiai korszerűsítést eredményező gép számolható el, amelyik 3 évnél nem régebbi és minimum kettőszázezer Ft nettó értékű (informatikai beszerzések esetében egyenként minimum nettó harmincezer Ft értékű). Informatikai beszerzések esetén a számítógép konfiguráció egy tételnek számít, viszont a konfigurációnak nem része a projektor és a fénymásoló. Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a kedvezményezett adóalany, vagy még nem adóalany de a beruházás illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége. EVA szerint adózó kedvezményezett esetén, a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val csökkentett, nettó összköltsége, azaz a projekt költségvetését nettó módon kell megterveznie. Eszközök csak abban az esetben számolhatóak el a projekt keretében, amennyiben a kedvezményezett könyvelésében azok a tárgyi eszközök között, a műszaki gépek, berendezések, járművek, vagy az egyéb berendezések, felszerelések, járművek között kerülnek aktiválásra.

   

  (more…)

   

  A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közzétette az első hét, 2008. évi pályázati kírást, amelyek az alábbiak:

   

 • GOP 2.1.1/A., KMOP 1.2.1/A:  Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése,
 • GOP 2.1.1/B., KMOP 1.2.1/B: Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára,
 • GOP 2.1.1/C.: Komplex vállalati technológia fejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben,
 • GOP 2.1.2/B.: Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben kis- és középvállalkozások számára,
 • GOP 2.1.2/C.: Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben.
 • A pályázati kiírásokról rövidesen részletes összefoglalókat készítünk, amelyeket a blogban közzé is teszünk.